The+Greenery+streeft+naar+rol+van+ketenregisseur
Nieuws
© The Greenery

The Greenery streeft naar rol van ketenregisseur

Meer informatie uit de markt halen en het delen van deze kennis in de keten. Die strategie wil The Greenery inzetten om beter in te spelen op de vraag van de consument. De afzetorganisatie van groente, fruit en paddenstoelen stelt zich daarbij op als spin in het web.

De nieuwe strategie draagt de naam 'Growing Together 2017-2022'. Daarmee wil The Greenery benadrukken dat zij samen met de telers en de retail wil groeien.

De kern van deze strategie is dat The Greenery sterker vraaggericht gaat werken en minder aanbodsgericht dan voorheen. Het groente- en fruitbedrijf streeft naar een positie als 'duurzame ketenregisseur'. De rol van ketenregisseur gaat verder dan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Het betekent ook dat The Greenery de controle en verantwoordelijkheid naar zich toe trekt om de keten te ontwikkelen.

Category management

De onderneming wil zich als ketenregisseur nadrukkelijk bezighouden met category management. Dit betekent dat de ketenpartners, producenten en retail, hun kennis bundelen over de wensen van consumenten op agf-gebied. Doel is om een optimale samenstelling van het schap te bepalen.

'Afhankelijk van de klant realiseren we dit door het ontwikkelen van de keten op het gebied van inkoop, commercie, marketing, innovatie, online, logistiek, en kwaliteit', zegt legt woordvoerder Harm-Jan Eikelenboom van The Greenery uit. 'Het uiteindelijke doel is voor alle betrokken schakels in de keten een gezonde marge te creëren.'

Consumentenvoorkeuren

Om meer inzicht te krijgen in de consumentenvoorkeuren, moeten data worden verzameld. The Greenery wil die gegevens over de consument verzamelen op basis van trendanalyses, verkoopinformatie, consumentenonderzoeken, consumentenpanels en onlineacties.

De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en de kansen worden in kaart gebracht. Op basis van deze inzichten ontwikkelt het bedrijf in samenwerking met telers nieuwe concepten.

Innovaties

'Zo'n concept kan een nieuw product of extra teelt zijn, maar ook een nieuw verpakkingsconcept of een innovatie die een consument helpt om meer groente en fruit te eten', zegt Eikelenboom.

'We innoveren op deze manier samen met de teler. De rol van de teler is meer dan alleen het product telen en geschikt maken voor de verkoop. Juist telers hebben zicht op de ontwikkeling vanuit het product. Samen met The Greenery kan de verbinding met de consumentenbehoefte worden gemaakt.'

Leden

Coforta, de ledenorganisatie van The Greenery, telt op dit moment 419 leden. Dit is een daling ten opzichte van 2016 (450), voornamelijk door bedrijfsbeëindiging. In totaal leveren zo'n duizend bedrijven aan de afzetorganisatie.

Afgelopen jaar is samen met Coforta gepoogd het lidmaatschap voor telers aantrekkelijker te maken. Met ingang van 2017 is de looptijd van de nieuwe ledenleningen teruggebracht van acht naar vier jaar. Verder wil The Greenery op deze nieuwe leningen jaarlijks een resultaatafhankelijke variabele rente vergoeden.

Telersportal

Een nieuwe telersportal, die in 2017 live is gegaan, moet de samenwerking ten goede komen. De telersportal staat centraal in de communicatie tussen The Greenery en de telers wat betreft de dagelijkse activiteiten. De portal is onder meer geschikt gemaakt voor mobiele telefoons en tablets.

In 2017 heeft The Greenery geïnvesteerd in samenwerking met retailers. Dit heeft onder meer geresulteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten. Voorbeelden hiervan zijn maaltijdpakketten die inspelen op de wens van de consument voor gemak en pakketjes die de individuele behoefte aan groente en fruit invullen als lunchbreak of tussendoortje op school, kantoor of thuis.

Omzetgroei

The Greenery verwacht dat de omzet dit jaar vooral bij retailklanten, in 2017 47,2 procent van de totale omzet, zal groeien. Dit sluit aan bij de strategie om zoveel mogelijk eindklanten in de keten te bedienen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  30 %
Meer weer