Utrecht+haalt+meningen+op+voor+landbouwvisie
Nieuws
© Koen van Wijk

Utrecht haalt meningen op voor landbouwvisie

Richt je ook op de hele agribusinessketen, verhoog de toeristenbelasting en hevel de opbrengst over naar het landelijk gebied, ga uit van optimale productie in plaats van maximale productie en zorg voor agrarische structuurversterking.

Dat is een greep uit de suggesties die dinsdagavond aan landbouwgedeputeerde Mirjam Maasdam van provincie Utrecht werd gedaan door leden van LTO Noord. De gedeputeerde was naar Zegveld gekomen om input te verzamelen voor de herijking van de provinciale Landbouwvisie.

Tijdens een bijeenkomst in KTC Zegveld spraken leden van de LTO-afdelingen Woerden e.o. en Zuid-West Utrecht met de gedeputeerde over de Utrechtse land- en tuinbouw. 'Het was een nuttige avond om ideeën te verzamelen ', zei Maasdam na afloop.

Herijken

De huidige Landbouwvisie loopt tot 2021 maar wordt versneld herijkt vanwege de komst van de Omgevingswet. 'Daarom is het handig dit vervroegd te doen, ook vanwege actuele ontwikkelingen rond bodemdaling, de energietransitie en CO2-uitstoot. We staan aan de vooravond van een transitie', aldus Maasdam.

Daar waar alleen gras groeit moet je zuivel produceren

Ze sloeg vooraf alvast enkele piketpaaltjes met het provinciale toekomstbeeld voor 2050. Dan is de Utrechtse landbouw rendabel, circulair en klimaatneutraal. Is sprake van landbouw mét natuur en levert deze naast gezond voedsel een meerwaarde voor stad en land.

Ruimte

Volgens veel aanwezigen is dat beeld haalbaar als de consument meebetaalt aan de producten en de wet- en regelgeving ruimte biedt aan de sector om actuele ontwikkelingen te volgen.

Veel hoeft er niet te veranderen, stelde melkveehouder Arno Plomp, waarmee hij bijval oogstte. 'De grote lijn blijft in de veenweiden: daar waar alleen gras groeit moet je zuivel produceren. Wij zijn de authentieke boeren van Nederland, vanouds is het hier landbouw met natuur. We moeten trots zijn op wat we hebben.'

Structuurverbetering

Wat volgens de boeren meer aandacht verdient zijn maatregelen om de agrarische structuur te versterken, zoals door vrijwillige kavelruil. Volgens Maasdam wordt dat middel in het huidige Utrechtse beleid voornamelijk gefaciliteerd bij natuuropgaven.

'Utrecht hanteert tamelijk strakke regels rond bouwblokvergroting en de aanpak van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB's). Sommige provincies hanteren daarentegen procesregels die meer maatwerk bieden. Het is goed om dat ook voor Utrecht te verkennen', zei Maasdam hierover.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  23° / 15°
  10 %
 • Maandag
  26° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer