Fosfaatrechten+fiscaal+aftrekbaar
Nieuws
© DIRK HOL

Fosfaatrechten fiscaal aftrekbaar

Melkveehouders kunnen aangekochte fosfaatrechten fiscaal aftrekken. LTO Nederland en de vereniging van accountantskantoren VLB hebben met de Belastingdienst hierover overeenstemming bereikt.

Afgesproken is onder meer dat fosfaatrechten bij de invoering in 2018 fiscaal gelijkgesteld worden aan bijvoorbeeld varkensrechten of het melkquotum. Dit betekent dat fosfaatrechten een bedrijfsmiddel zijn en aangekochte fosfaatrechten geactiveerd dienen te worden op de balans.

Eerder heeft het van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangegeven dat de vermoedelijke einddatum voor het stelsel van fosfaatrechten 1 januari 2028 is. Hierdoor kan op fosfaatrechten worden afgeschreven.

Duidelijkheid

Melkveehouders die in 2017 hebben meegedaan aan de stoppersregeling en hun bedrijf pas in 2018, na toewijzing van de fosfaatrechten, daadwerkelijk gaan staken, blijven recht houden op stakingsfaciliteiten als stakingsaftrek en stakingslijfrente mits ze voldoen aan de voorwaarden en er sprake is van boekwinst bij het afstoten van melkkoeien of jongvee. In voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op de langlopende liquidatie die zich over beide jaren uitstrekt.

'Wij zijn blij dat we met deze afspraken duidelijkheid bieden aan melkveehouders en accountants over de fiscale verwerking van de fosfaatreductieregeling uit 2016 en 2017 en de invoering van de wet fosfaatrechten', aldus Dirk Bruins van de vakgroep LTO Melkveehouderij.

Voorraad

Over een aantal vragen is geen overeenstemming bereikt met de Belastingdienst, zoals de vraag of fosfaatrechten voorraad zijn of een bedrijfsmiddel als deze door een stoppende melkveehouder direct na de toewijzing worden verkocht. 'Op deze vraag lopen onze visies uiteen', aldus Bert van den Kerkhof, voorzitter vaksectie Recht van de VLB. 'Wij zijn van mening dat fosfaatrechten in alle gevallen een bedrijfsmiddel zijn.'

De afspraken zijn samengevat in een lijst met vragen en antwoorden die vandaag is gepubliceerd. De afspraken zijn gemaakt door de Werkgroep 'Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij'. Daarin zaten LTO Nederland, VLB, Belastingdienst en de ministeries van Financiën en LNV. De werkgroep stond onder leiding van Bert van den Kerkhof (VLB).

• Lees meer over fosfaatrechten in ons dossier

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer