Nieuwe+aanpak+nodig+voor+natuuropgave+Friesland
Nieuws
© Alex J. de Haan

Nieuwe aanpak nodig voor natuuropgave Friesland

Er is een nieuwe aanpak nodig voor de natuuropgave van de provincie Friesland. Bij ongewijzigd beleid, dreigt een tekort van 56 miljoen euro voor de periode tot en met 2027.

Dat heeft bureau BMC berekend. Gedeputeerde Staten leggen in juli een aantal scenario's voor aan Provinciale Staten. Tot die tijd is de provincie genoodzaakt om de grondaankopen voor natuur gedeeltelijk door te schuiven.

'We willen Provinciale Staten niet confronteren met een voldongen feit', zegt gedeputeerde Johannes Kramer in een persbericht van de provincie. 'Gemaakte afspraken met grondeigenaren komen we na. Ook kunnen grondaankopen voor Kaderrichtlijn Water en een deel van Natura 2000 gewoon doorgaan.'

Geen acuut probleem

Er is geen acuut financieel probleem, stelt de provincie. Er is echter een nieuwe aanpak nodig om te voorkomen dat er een financieel probleem ontstaat. Bureau BMC heeft een aantal handreikingen gedaan om tekorten te voorkomen.

Deze handreikingen worden uitgewerkt in verschillende scenario's van maximaal tot minimaal uitvoeren van de natuuropgave. Er zijn scenario's die binnen het beschikbare budget blijven, maar ook scenario's waarvoor het huidige budget ontoereikend is.

Doorrekenen

Daarnaast hebben terreinbeherende organisaties en de Friese Milieufederatie een alternatief scenario aangedragen. 'We vinden het interessant deze aanpak samen met de indieners verder uit te werken en financieel door te rekenen', meldt Kramer.

Gedeputeerde Staten leggen alle uitgewerkte scenario's in juli voor aan Provinciale Staten. Nadat zij een besluit genomen hebben, wordt met gebiedscommissies en andere betrokken partijen bekeken wat er gedaan moet en kan worden. Het gaat hierbij vooral om de grote inrichtingsprojecten in gebieden als Achtkarspelen-Zuid, Alde Feanen, Beekdal Linde en Koningsdiep.

Verbetermaatregelen

De natuuropgave houdt onder andere de verwerving, inrichting en het beheer van het Natuurnetwerk Nederland in. Maar ook verbetermaatregelen voor de natuur in de Natura 2000-gebieden en het beheren van natuur op boerenland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 16°
  70 %
Meer weer