Boeren+beheren+7%2C5+hectare+natuur
Nieuws
©

Boeren beheren 7,5 hectare natuur

Vier melkveehouders gaan het beheer van de ecologische verbindingszone De Run in Eersel en Bergeijk op zich nemen. Daarvoor werd donderdag een intentieverklaring getekend met het waterschap De Dommel en de gemeenten Eersel en Bergeijk.

Het gaat om een gebied van 7,5 hectare groot over een totale lengte van 3,75 kilometer langs De Run dat momenteel wordt aangelegd door waterschap De Dommel. 'Er komen zes poelen voor amfibieën met daartussen verschillende plasdraszones', licht projectleider Wim Cardinaal van waterschap De Dommel toe. 'Daarnaast worden veel bomen aangeplant en een groot gedeelte wordt ingezaaid met verschillende soorten bloemenmengsels.'

Ad Houbraken is een van de vier melkveehouders die het beheer gaat uitvoeren. Toen de plannen voor de EVZ ter ore kwamen van de plaatselijke boeren, was er in eerste instantie veel argwaan. 'Wij waren op zich niet tegen een ecologische verbindingszone', zegt Houbraken.

'De grond aan de overkant langs De Run was van de gemeente en we wisten dat er natuur zou worden ontwikkeld. Maar waar wij niet zo blij mee waren was dat wij vooraf nooit waren ingelicht. We waren bang dat de ontwikkeling van natuur ook beperkingen zou hebben voor de bedrijfsvoering op onze percelen aan deze kant van het water.'

Meepraten

Maar in plaats van een langslepende bezwaarprocedure te beginnen, besloot het kwartet melkveehouders om mee te praten over de plannen voor het gebied.

Houbraken: 'We hebben onze wensen op tafel gelegd en hebben meegepraat over de inhoud en inrichting. Nu is het gebied bestempeld als 'agrarisch met natuurwaarden' en is de inrichting zo gemaakt dat het voor minder beperkingen zorgt in onze bedrijfsvoering. Hetzelfde principe is gehanteerd in De Pielis in de gemeente Bergeijk. Daar werkt het heel goed.'

De vier melkveehouders krijgen komend jaar scholing op het gebied van agrarisch natuurbeheer, waarbij ze worden begeleid door ANV Kempenland. Daarna, als de beplanting wortel heeft geschoten, kunnen ze tot uitvoering van het beheer overgaan.

'Wij zitten er altijd kort op en kunnen zo nodig direct ingrijpen als er bijvoorbeeld te veel distels staan. Dat is volgens ons beter dan dat dit wordt uitgevoerd door een overheidsinstantie op afstand.'

Proeftijd

Projectleider Cardinaal benadrukt dat het om een proeftijd gaat. 'De tijd zal leren of het een succes wordt. Er wordt getoetst of de doelen van de EVZ worden gehaald. Als het niet werkt, dan kan de gemeente het beheer weer overnemen. Maar daar gaan we niet van uit.'

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  9° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  55 %
Meer weer