Fruitmasters+zoekt+nieuwe+conceptrassen
Achtergrond
© Vidiphoto

Fruitmasters zoekt nieuwe conceptrassen

Na de Kanzi-appels en de Migo-peren introduceert afzetorganisatie Fruitmasters dit jaar het appelras Fengapi. 'Wij blijven geloven in het principe van conceptrassen', stelt Henk Nooteboom van Fruitmasters. 'Bij gesloten marketingconcepten lukt het fruittelers altijd beter om goede opbrengstprijzen te realiseren.'

Van het appelras Fengapi worden dit jaar in Nederland de eerste 40.000 tot 45.000 bomen geplant. Henk Nooteboom omschrijft het nieuwe conceptras van Fruitmasters als een mooie appel en een prima aanvulling op het assortiment van de afzetorganisatie.

'Fengapi is een kruising tussen Pink Lady en Gala. Aan de boom kleuren de conisch gevormde appels egaal rood. De vruchten hebben een hoog drogestofgehalte en zijn kneiterhard. Daardoor is deze wat zoetsmakende appel sterk in het handelskanaal met een uitstekend uitstalleven. De pluktijd valt ongeveer vijf dagen na de Golden Delicious.'

Nooteboom houdt zich bij Fruitmasters bezig met de oriëntatie op nieuwe rassen. Hij is medeverantwoordelijk voor demoproeven met nieuwe selecties van verschillende herkomsten op de proeftuin van de afzetorganisatie in Geldermalsen. Het doel is steeds om uit te zoeken welke nieuwe appel- of perenrassen interessant zijn voor de Nederlandse fruitteelt.

De egaal rode vruchten van Fengapi zijn kneiterhard

Henk Nooteboom, teeltspecialist bij Fruitmasters

Toekomstperspectief

De NFO-kring Noord-Nederland nodigde Nooteboom uit om in Kraggenburg iets te vertellen over trends in de fruitteeltsector, zowel nationaal als internationaal. Over het perspectief van de fruitteelt in Nederland is de medewerker van Fruitmasters overwegend positief. Wel verwacht hij dat de komende jaren een verregaande schaalvergroting plaatsvindt.

'Veel van de huidige generatie fruittelers heeft geen opvolger. Wij gaan ervan uit dat de komende tien jaar het aantal fruittelende ondernemers in Nederland fors afneemt.'

Grootste fruitgewas

De areaalgroei van peren en de areaalterugloop bij appels zal in ons land aanhouden, is de verwachting van Nooteboom. 'De peer is het grootste fruitgewas in Nederland en dat blijft voorlopig zo. Europees is Nederland uitgegroeid tot een belangrijk productie- en exportland voor peren. Voor appels geldt juist dat het aandeel export steeds lastiger wordt, gezien de concurrentie van lagelonenlanden. Appeltelers zullen zich vooral moeten richten op de binnenlandse markt.'

In de afzet ziet Nooteboom de vraag naar duurzaam geteelde producten toenemen en ook is er steeds meer behoefte aan traceerbaarheid. 'De lat ligt nu eenmaal hoog op een afzetmarkt met focus op gezondheid en kwaliteit. Trends in de teelt hebben verder betrekking op steeds weer nieuwe inzichten ten aanzien van groei, opkweek van bomen en gewasbescherming. Verder moeten we in de praktijk kijken wat de meerwaarde is van robotisering en dan vooral ten aanzien van de kostprijs.'

Successen

Nooteboom blijft namens Fruitmasters een warm pleitbezorger van de teelt en afzet van fruitrassen in gesloten marketingconcepten. Hij wijst op de successen van Kanzi-appels en Migo-peren. 'Ook in jaren met een moeizame prijsvorming realiseren we met conceptrassen relatief goede opbrengstprijzen. Met een hoog aandeel vruchten die voldoen aan de kwaliteitseisen van het concept, lukt het altijd wel om een plus boven op de kostprijs uit de markt te halen. Met de standaardrassen is dit helaas niet het geval.'

Elf jaar geleden startte Fruitmasters met het concept Kanzi. Inmiddels wordt van dit ras 20 miljoen kilo geproduceerd in Nederland. Nooteboom vertelt dat de komende jaren diverse Kanzi-percelen worden vervangen. 'Van dit ras is bekend dat de bomen gevoelig zijn voor vruchtboomkanker. In eigen proeven zoeken we hiervoor oplossingen. Met name de toepassing van een ander soort plantbomen met bijbehorende teeltstrategie lijkt veelbelovend.'

Migo

Van het perenras Migo worden dit jaar in Nederland voorlopig de laatste van in totaal 400.000 bomen aangeplant. In 2017 was de binnenlandse productie 2 miljoen kilo en de komende jaren moet dat uiteindelijk doorgroeien tot ongeveer 8 miljoen kilo.

'Migo loopt als een trein', vertelt Nooteboom tevreden. 'Dat is vooral te danken aan de conceptmatige aanpak met marketingacties zoals afgelopen november met de Cliniclowns. Verder slaat de peer goed aan in onder meer Duitsland, Groot-Brittannië en Scandinavië.'

Schurftresistent conceptras

Naast het nieuwe appelras Fengapi stelt Fruitmasters zichzelf tot doel om op niet al te lange termijn ook met een schurftresistent conceptras op de markt te komen. Nooteboom vertelt dat in de proeftuin in Geldermalsen een aantal interessante resistente selecties wordt beoordeeld. 'Dit sluit aan op de wens om minder gewasbeschermingsmiddelen toe te passen en om uiteindelijk te komen tot een residuvrije teelt.'

Andere selecties die de interesse hebben van Fruitmasters, zijn onder meer nieuwe herkomsten en mutanten van Gala en peren met een rode blos. 'Het is van groot belang om verdere verbreding te zoeken in het sortiment clubrassen. We blijven op dit vlak innoveren en Fengapi is daarvan het nieuwste voorbeeld.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  24° / 17°
  10 %
 • Donderdag
  22° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 11°
  10 %
Meer weer