Subsidie+voor+verbetering+verkavelingsstructuur
5 vragen
© Twan Wiermans

Subsidie voor verbetering verkavelingsstructuur

Provincie Flevoland stelt van 5 maart tot en met 11 mei de subsidieregeling 'Investeren in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' open. Het doel is om door middel van één integrale aanpak de verkavelingsstructuur te verbeteren.

Wat houdt de subsidieregeling in?

De regeling 'Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' is onderdeel van de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020.

Het totale beschikbare subsidiebedrag is 2.060.000 euro. Daarvan komt de helft uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de helft uit provinciale middelen.

Waarvoor is het geld bestemd?

Subsidiabele kosten zijn onder meer de proces- en procedurekosten voor verkaveling en investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen. De hoogte van de subsidie is 40 tot 100 procent van de subsidiabele kosten.

Voor investeringen om kavels beter bereikbaar en bewerkbaar te maken is 40 procent subsidie beschikbaar met een maximum van 1.250 euro per hectare.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers en andere grondeigenaren, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties, waterschappen en samenwerkingsverbanden.

De subsidie wordt verstrekt op basis van een tender. Dat betekent dat de indiener van het beste plan 'wint' en het project mag uitvoeren. Het is daarom zaak om een breed, gebiedsgericht plan in te dienen.

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

Voorwaarde is dat elke ruiling bijdraagt aan maatschappelijke doelen, zoals bijvoorbeeld vermindering van het gebruik van openbare wegen door landbouwvoertuigen.

Ook moet een ruiling bij voorkeur een bijdrage leveren aan de uitvoering van de omgevingsvisie Flevoland en de Flevolandse ambities op het gebied van bodemdaling, duurzame landbouw, natuur en biodiversiteit, infrastructuur en verkeersveiligheid en verstedelijking.

Wat gebeurt er met de aanvragen?

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Deze geeft punten voor de effectiviteit, haalbaarheid, urgentie en efficiëntie van de ingediende plannen.

Urgentie telt het zwaarst mee in de beoordeling. De verwachting is dat de toekenning van de subsidies in het najaar van 2018 plaatsvindt.

De provincie Flevoland organiseert op 15 maart tussen 14 en 16 uur in het provinciehuis een informatiebijeenkomst voor potentiële aanvragers van de subsidie. Aanmelden kan tot en met 12 maart via plattelandsontwikkeling@flevoland.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  3° / 0°
  20 %
Meer weer