2+miljoen+euro+voor+herverkaveling+Flevoland
Nieuws
© Han Reindsen

2 miljoen euro voor herverkaveling Flevoland

Flevoland stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van de verkavelingsstructuur in de provincie. Doel is het verbeteren van het toekomstperspectief voor agrariërs.

De subsidieregeling 'Investeren in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' wordt van maandag 5 maart tot en met vrijdag 11 mei opengesteld.

Het doel van deze openstelling is om door middel van één integrale aanpak de verkavelingsstructuur van de Flevolandse landbouwsector te verbeteren. Landbouwers, grondeigenaren, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties, waterschappen worden uitgenodigd om, eventueel in een samenwerkingsverband, subsidie aan te vragen.

De kavelstructuur in Flevoland is in de loop der jaren veranderd. Om het toekomstperspectief van agrariërs te vergroten is het van belang om de landbouwinfrastructuur te optimaliseren. Het ruilen van kavels op vrijwillige basis kan de kavelsituatie voor agrarische ondernemers verbeteren, maar is het is niet altijd realiseerbaar met gesloten beurs, stelt de provincie. Met de subsidiemaatregel wil de provincie dit proces faciliteren.

Maximale bijdrage

In totaal is in Flevoland in het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma een bedrag van 2.060.000 euro aan subsidie beschikbaar voor deze maatregel. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) draagt 50 procent bij, de andere helft wordt gefinancierd uit provinciale middelen.

Per hectare kavelverbetering is de maximale bijdrage gesteld op 1.250 euro. Subsidiabele kosten zijn onder meer de proces- en procedurekosten voor verkaveling, investeringen in de bewerkbaarheid en bereikbaarheid van kavels en investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer