Kalf+bij+koe+is+keuze+van+melkveehouder
Achtergrond
© Twan Wiermans

Kalf bij koe is keuze van melkveehouder

Melkveehouders moeten zelf uitmaken of het kalf bij de koe blijft of niet, vinden minister Carola Schouten (LNV), veehouders en deskundigen in de keten. Bovendien zitten er nogal wat haken en ogen aan.

'Ik laat het aan de melkveehouder om de afweging te maken hoelang het kalf bij de koe wordt gehouden. De brochure en het lopende onderzoek kunnen daarbij tot steun zijn', meldt Schouten deze week aan de Tweede Kamer.

Daarbij voldoet de minister aan de aangenomen motie van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) waarin zij de vorige regering opriep binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen dat erop is gericht om kalveren voor een bepaalde tijd bij de moeder te laten.

#Kalverliefde

De motie van Thieme leidde tot de protestactie #Kalverliefde waarbij boerinnen naar Den Haag trokken om te protesteren tegen de voorgestelde verplichting.

De vraag is of het houden van het kalf bij de koe slechts een imagokwestie is of dat het wel eens belangrijk kan zijn als licence to produce

Schouten schrijft dat haar voorganger, staatssecretaris Martijn van Dam (EZ), al aangaf het primair de verantwoordelijkheid te vinden van de melkvee- en kalverhouderij om samen met de zuivelketen na te denken over de vraag hoe kalveren een goede start kunnen krijgen.

Onderzoek

Dat heeft geleid tot een onderzoek en de brochure 'Verkenning Kalf bij de Koe', die Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut deze week publiceerden. Hierbij is gesproken met veehouders met en zonder ervaring met het houden van kalveren bij de koe, ketenpartijen, erfbetreders, onderzoekers en beleidsmakers.

Melkveehouder Klazien Broeks uit Dalfsen, een van de initiatiefnemers van de actie #Kalverliefde, is blij met de reactie van Schouten. 'Het systeem is er nooit geweest, dus moet je dat nu wel willen?' vraagt zij zich af. 'Als in de praktijk blijkt dat het beter is, dan kun je overwegen aanpassingen te doen. Maar het moet wel bij je passen en worden bewezen.'

Volgens Broeks staan er veel open einden in de brochure. 'Sowieso wordt de stalinrichting niet genoemd om die simpel aan te passen en dat financieel rond te breien. Ook is onduidelijk wat de beste methode is voor de biestverstrekking. En de stressfactor is nog niet duidelijk: wanneer hebben het kalf en de koe het minste stress? Dat moet worden onderzocht.'

Haken en ogen

Dat het houden van het kalf bij de koe complex is, blijkt ook uit de ervaringen en visies van de deelnemers aan het onderzoek. Zij zien nogal wat haken en ogen. Zo brengt het overstappen naar een kalf-bij-de-koesysteem kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor de huisvesting. Ook vrezen ze dat het buitenland Nederland 'als exportproducent van melk niet meer serieus neemt'. Verder is er angst voor versnippering in de sector.

De deelnemers achten de kans klein dat het merendeel van de veehouders over vijftien jaar het kalf bij de koe laat. Maar ze realiseren zich dat politieke en maatschappelijke druk invloed hebben op de praktijk.

Dialoog opzoeken

Daarom vinden ook de deelnemers dat het initiatief om het kalf bij de koe te houden primair bij de veehouder moet blijven liggen. Verder vinden zij dat de melkveehouderij de dialoog met de samenleving moet opzoeken om tekst en uitleg te geven over de huidige aanpak.

Wel noemen de deelnemers het kalf-bij-de-koesysteem 'een uitgelezen kans voor de sector om zich te onderscheiden'. De vraag is alleen of het houden van het kalf bij de koe slechts een imagokwestie is of dat het wel eens belangrijk kan zijn als licence to produce.

Totaalverhaal

Probleem is daarbij dat er moeilijk een hogere melkprijs uit te halen is. 'De melkveehouderij zou erop ingericht moeten zijn om vlees en melk als één geheel te zien, immers zonder vlees geen zuivel. Pas als je ook stierkalveren hierbij betrekt, heb je een totaalverhaal en kun je denken aan meerwaarde in de markt. Zolang dit niet het geval is, is het lastig een goed verdienmodel aan het kalf bij de koe te hangen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer