Schouten laat kalf-bij-koe aan boer

Het houden van het kalf bij de koe blijft een vrijwillige keuze van een melkveehouder. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Woensdag overlegt de vaste Kamercommissie voor Landbouw met Schouten over dierenwelzijn. Aan bod komt onder meer de onder het vorige kabinet aangenomen motie van PvdD-Kamerlid Marianne Thieme waarin de regering wordt verzocht om binnen een half jaar een plan van aanpak te presenteren voor het langer bij de koe houden van kalveren.

De motie van Thieme leidde tot de protestactie Kalverliefde waarbij boerinnen naar Den Haag trokken om te protesteren tegen een verplichting om een kalveren bij de koe te houden. Schouten schrijft in de Kamerbrief dat haar voorganger, staatssecretaris Martijn van Dam (EZ), al aangaf het primair de verantwoordelijkheid te vinden van de melkvee- en kalverhouderij om samen met de zuivelketen na te denken over de vraag hoe kalveren een goede start kunnen krijgen.

Inventarisatie

Vooruitlopend op het debat heeft Wageningen University & Research (WUR en het Louis Bolk Instituut maandag de brochure 'Verkenning kalf bij de koe, een sectorbrede inventarisatie van kennis en ervaring rond het houden van kalveren bij de koe' gepubliceerd.

De Verkenning kalf bij de koe kent nog een aantal kennislacunes, schrijft de minister, deze zijn ondertussen meegenomen in het vervolgonderzoek (PPS) Kansen voor het Kalf in de Keten, dat eind 2017 gestart is. 'Ik laat het aan de melkveehouder om de afweging te maken hoe lang het kalf bij de koe wordt gehouden. De brochure en het lopende onderzoek kunnen daarbij tot steun zijn', aldus de minister.

Complexiteit

De verkenning maakt de complexiteit duidelijk van een opfoksysteem waarbij het kalf bij de koe wordt gehouden, schrijven de opstellers van het rapport. Het succes van een dergelijk zoogsysteem blijkt van veel factoren afhankelijk te zijn, maar biedt ook kansen voor het kalf, de melkveehouder en de sector.

De deelnemers aan de dialoog voor de brochure achten de kans klein dat het merendeel van de boeren in Nederland over 15 jaar het kalf bij de koe laten. Maar ze realiseren zich ook dat politieke druk en maatschappelijke discussies invloed kunnen hebben op de huidige praktijk. De melkveehouderij moet proactief de dialoog met de samenleving blijven opzoeken.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  31° / 15°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 16°
  0 %
 • Zaterdag
  33° / 17°
  10 %
Meer weer