Heilige+huisjes
Column
© Gertjan van d er Wal

Heilige huisjes

Nadat Franse vissersboten de haven van Calais hadden geblokkeerd om te protesteren tegen Nederlandse pulsvissers, namen Franse trekkers een aantal dagen later wegen rondom Toulouse in bezit. Reden voor het protest: betalingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen. Het zijn vooral boeren in bergachtige gebieden die hier aanspraak op kunnen maken. Nederland dus niet.

De voorwaarden om aanspraak te maken op deze vergoeding, zullen worden aangescherpt. Dat zal leiden tot een forse korting op deze subsidies. Dit omdat er veel kritiek was vanuit de Europese uitvoerings- en controle-instanties. De voorwaarden werden namelijk niet gelijkwaardig geïnterpreteerd waardoor er niet meer sprake was van een gelijk speelveld.

Protest was er ook tegen de verkoop van grote hoeveelheden opgeslagen melkpoeder. Door de lage melkprijs in 2015 en 2016 werd het marktinterventiemechanisme, dat we kennen als publieke interventie, in werking gesteld. Dit leidde ertoe dat de Europese Commissie grote hoeveelheden van het goedje inkocht om de druk op de markt te verlichten. Maar nu dreigt het ingekochte volume de melkprijs weer te drukken. Reden voor de landbouwministers om de stekker van dit mechanisme er eerst even uit te trekken.

Ook op de suikermarkt was er onrust. Polen pleitte voor ondersteuning van suikerproducenten. Sinds 1 oktober 2017 is het suikerquotum komen te vervallen, waardoor de prijs daalde. De Europese Commissie weigerde in te gaan op het Poolse verzoek en legde de verantwoordelijkheid bij de sector om marktsignalen in de gaten te houden en te acteren wanneer nodig. Voortbordurend op de grote hoeveelheden opgeslagen melkpoeder, stuurde landbouwcommissaris Phil Hogan dezelfde boodschap richting de zuivelsector.

De tijden dat Brussel de beurs trekt, zijn voorbij

Tsjerk Terpstra, lobbyist voor LTO Nederland bij de Europese instellingen in Brussel

De tijden dat Brussel de beurs trekt, zijn voorbij. Werd er naar aanleiding van de crisis in 2015 nog ruim 1,5 miljard euro aan extra financiële middelen vrijgemaakt voor onder meer marktinterventie en prijsondersteuning, dat is nu wel anders. Een vangnet blijft nodig om in extreme situaties te kunnen ingrijpen. Maar doordat de druk op het Europese budget toeneemt, zal toekomstig beleid steeds meer gericht zijn op marktoriëntatie. Enkele vastgeroeste beleidsinstrumenten zullen vaker ter discussie komen te staan. Het slopen van deze heilige huisjes roept vaak weerstand op, maar is nodig om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid toekomstbestendig te maken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  30 %
Meer weer