Melkprijs+is+prima%2C+gewas+brengt+minder+op
Achtergrond
© Huisman Media

Melkprijs is prima, gewas brengt minder op

De liquiditeitspositie in de melkveehouderij is in 2017 flink toegenomen. Gemiddeld konden boeren 240 euro per melkkoe bijschrijven op hun rekening-courant. Bij akkerbouwers verliep het jaar minder rooskleurig. Een eindsprint vanaf december maakte het jaar daar toch nog goed.

ABN Amro Sector Advisory maakte de eindbalans over 2017 op, zodat boeren en tuinders de eigen prestaties kunnen vergelijken met het gemiddelde in hun sector, zegt Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij de bank.

'Steeds meer agrariërs maken een liquiditeitsprognose om te zien of hun limiet op de rekening-courant voldoet. Zonder een vergelijking weet je niet waar je staat ten opzichte van het sectorgemiddelde. Ook is het interessant om te weten waar de kosten zitten in de opbouw van je liquiditeit. Het is goed om daar meer gevoel bij te krijgen en te weten of er verbeterpunten of handvatten zijn om kosten te drukken.'

2.000 euro

Bij melkveebedrijven is de stand op de rekening-courant vorig jaar met gemiddeld 2.000 euro per maand gestegen bij een normalisering van de aflossingen aan banken, afbouw van crediteuren en het inhalen van uitgesteld onderhoud.

2017 was ondanks het fosfaatreductieplan een goed melkjaar, vooral voor stabiele bedrijven

Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven ABN Amro

In 2017 werd er 30 procent meer melkgeld ontvangen dan in 2016. Gemiddeld is dat 75.000 euro per bedrijf. Ook de opbrengst uit verkoop (minus aankoop) van vee was hoger door het fosfaatreductieplan; plus 5.000 euro naar 18.700 euro.

Eindsprint

December zorgde voor een eindsprint. De melkprijs was al goed en daarnaast had de uitbetaling van de toeslagrechten invloed. De stand op de lopende rekening van een gemiddeld melkveebedrijf kwam eind 2017 uit op bijna 5.000 euro. Dat is ruim 24.000 euro meer dan het negatieve einde van 2016. De toename per melkkoe bedraagt daarmee circa 240 euro.

'2017 was ondanks het fosfaatreductieplan een goed melkjaar, vooral voor stabiele bedrijven. Wel waren er grote verschillen onderling. Bedrijven die hun dieraantallen sterk moesten terugbrengen, hebben 2017 als veel minder mooi ervaren', licht Berntsen toe.

Opbrengsten

In de akkerbouw verbeterde de liquiditeit licht ten opzichte van 2016. In april 2017 piekte de stand van de rekening-courant om vervolgens te zakken vanwege de teeltkosten, vooral in juli. In het najaar nam de stand van de rekening-courant toe door de uitbetaling van bedrijfstoeslagen en verkoop van gewassen.

Over geheel 2017 gezien bleven de financiële opbrengsten uit gewassen wat achter, maar daalden ook de kosten. Het eindsaldo op de rekening-courant in december 2017 was gemiddeld 6.000 euro hoger dan een jaar eerder.

Minder constant

Akkerbouw is een sector waarbij de inkomsten en uitgaven minder constant zijn dan in de melkveehouderij, zegt Berntsen. 'Boeren daar doen het hele jaar door investeringen. Ook hebben ze gewassen in bewaring, waarvan de opbrengst pas later in het jaar komt. Voor akkerbouwers zal het dan ook lastiger zijn om de eigen cijfers te vergelijken met anderen.'

De sectordirecteur ziet ondanks het goede melkjaar dat de buffers voor tegenvallers nog onvoldoende zijn in de agrarische sector. 'De hoogte van de benodigde buffer verschilt sterk per bedrijf en is vooral afhankelijk van de kostprijs en de ruimte voor verlaging daarvan. In de melkveehouderij geldt de vuistregel dat de buffer twee tot drie maanden melkgeld groot is.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  22° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  21° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  18° / 13°
  60 %
Meer weer