Liquiditeitstekort+melkveehouders+2015%2D2016
Nieuws
© NVT

Liquiditeitstekort melkveehouders 2015-2016

Melkveehouders koersen dit jaar gemiddeld aan op een liquiditeitstekort van 42.500 euro (bij 8 ton melkproductie). Voor 2016 komt het tekort op 23.000 euro, verwacht bedrijfseconoom Klaas de Jong van PPP-Agro Advies.

Dat in tegenstelling tot 2014 waar De Jong een overschot berekende van 32.800 euro, een verschil 70.000 euro. Uit de prognose voor 2016 gaat hij uit van een melkprijs van plus 3 cent ten opzichte van 2015.

'Veel bedrijven stonden in de startblokken om de melkproductie vanaf april (einde superheffing) te laten toenemen', stelt De Jong. 'We zijn in de prognose uitgegaan van een stijging in 2015 van 7 procent ten opzichte van 2014 en in 2016 van 3 procent ten opzichte van 2015.'

Hoop

De melkprijs heeft echter vanaf september 2014 een forse daling ingezet. In 2015 en het eerste half jaar van 2016 is er nog weinig hoop op herstel, aldus De Jong. 'In de prognose voor 2015 hebben we gerekend met een melkprijs van 32,5 cent per kilo, inclusief weidetoeslag.'

'De voerprijzen zijn ook iets gedaald, waardoor we in de krachtvoerkosten per kilo melk een daling verwachten van 0,7 cent per kilo. Daarnaast nemen de kosten van mestafzet toe. Het saldo (opbrengst minus directe kosten) daalt daarmee ruim 9 cent.'

Bewerkingskosten

De lagere kosten voor brandstof en meer melkproductie veroorzaken een lichte daling in de bewerkingskosten per kilo melk, vervolgt De Jong.

'Daarnaast is de rente momenteel historisch laag: bedrijven met een euriborlening profiteren ondanks gestegen opslagen van een laag rentetarief. Nieuwe leningen hebben scherpe rentetarieven.'

Onbetaalde rekeningen

De adviseurs constateert dat dan ook steeds meer melkveehouders bij hun bank aankloppen om het ontstane liquiditeitstekort op te lossen. Stopzetten van aflossingen en/of verruiming van het rekening courant krediet zijn nodig om de stijgende stapel onbetaalde rekeningen weg te werken.

Het lopende en komende jaar zal door de tegenvallende melkprijs in het teken staan van 'hand op de knip', aldus De Jong. De maatregelen verschillen per bedrijf, stelt hij.

'Dit is maatwerk. Voor de meeste bedrijven zal beperken van voeraankopen en mestafzetkosten leidend worden', verwacht de bedrijfseconoom. Ook zal de omzet uit verkoop van extra vee (dikke of verse vaarzen) zal het tekort aan liquiditeit op het bedrijf laten afnemen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 12°
  40 %
 • Dinsdag
  19° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 11°
  60 %
Meer weer