Duidelijkheid+door+schadeprotocol
Nieuws
© Anjo de Haan

Duidelijkheid door schadeprotocol

LTO Noord regio Noord is blij dat er met het schadeprotocol nu duidelijkheid bestaat over de afwikkeling van schades aan gebouwen door aardbevingen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken presenteerde het model woensdag in Groningen.

Regiobestuurder Alma den Hertog van LTO Noord wil nog niet zeggen of de opzet die de rijksoverheid heeft gekozen ook onverdeeld positief uitpakt voor de betrokken boerenbedrijven. Bedoeling is om aardbevingsschade uit algemene middelen te vergoeden. 'We zitten nog met veel vragen. Zo hadden we als agrarische sector al eigen protocollen en regelingen klaargemaakt. Hoe worden die nu ingepast?'

Den Hertog doelt op zaken als de Groninger Schurenregeling en de pilot Sloop en Nieuwbouw. 'We hebben ook nog afspraken met de gemeenten gemaakt op het gebied van de ruimtelijke ordening en willen graag weten hoe het protocol zich verhoudt tot de regels uit Brussel inzake staatssteun. De vragen werden nog deze week neergelegd in het reguliere overleg tussen de agrarische sector en de overheid.

Individuele afhandeling

Met het nieuwe protocol wordt de schadeafhandeling volledig publiekrechterlijk georganiseerd. Dat betekent dat individuele schademelders geen zaken meer hoeven te doen met de NAM. Alle schademeldingen worden voortaan individueel behandeld en beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Die stelt ook de hoogte van de schadevergoeding vast. De overheid keert de schadevergoeding uit en verhaalt de kosten op de NAM.

Agroteam

De NAM heeft LTO Noord ruim twee jaar geleden de mogelijkheid geboden een Agroteam te vormen met externe deskundigen. Dat richt zich uitsluitend op de agrarische schadedossiers. Die aanpak is gekozen naar aanleiding van een enquête uit 2015 onder 740 leden. Daaruit kwamen heel duidelijk de specifieke behoeften en problematiek van de agrarische bedrijven met aardbevingschade naar voren.

Er zijn ook op de sector toegespitste projecten opgezet. Zo moet een proef duidelijk maken of bedrijfsgebouwen wel of niet bouwkundig moeten worden versterkt, gezien het relatief lagere veiligheidsrisico van deze gebouwen.

Afwegingskader

Verder is gewerkt aan een afwegingskader voor het versterken of herbouwen van beschadigde Groninger schuren en stallen. Veel boeren hebben liever vervangende nieuwbouw dan herstel van de bestaande situatie. Ze kunnen de schadevergoeding dan gebruiken voor aardbevingsbestendigere nieuwbouw. Andere projecten richten zich op schade aan mestkelders of de gevolgen van maaivelddaling.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  30 %
Meer weer