Schouten%3A+kalverfraude+scherper+naarmate+onderzoek+vordert
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten: kalverfraude scherper naarmate onderzoek vordert

De situatie en aanpak rond het gesjoemel met de verplichte registratie van kalveren en melkvee worden volgens minister Carola Schouten 'steeds scherper naarmate het onderzoek vordert'.

Dat meldt de minister van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer over de fraude met het Identificatie en Registratiesysteem (I&R).

Cijfers en nieuwe feiten noemt Schouten niet. 'Ik verwacht uw Kamer hier volgende week een tussenstand van te kunnen geven', aldus de minister.

Verfijnd

Sinds vorige week zijn nadere analyses uitgevoerd naar de bedrijven waar onregelmatigheden zijn geconstateerd. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van gegevens vanuit andere administraties die voor dit doel zijn gevorderd. Daaronder ook de administratie van veeverbeteringscoöperatie CRV, zo bleek vorige week.

'Door deze 'cross checks' ontstaat een duidelijker beeld van welke bedrijven verdacht zijn. Ook vinden meer inspecties plaats door de NVWA', meldt Schouten. 'Op basis van de uitkomsten van het administratief onderzoek en de inspecties wordt het beeld van de omvang van de fraude verder verfijnd en administratief bewijsmateriaal verzameld.'

Sancties

Bedrijven die hebben gefraudeerd met I&R kunnen volgens Schouten rekenen op een aantal sancties, 'zowel reparatoir als punitief'. 'Zoals eerder aangegeven wordt een bedrijf geblokkeerd tot de registratie in I&R aantoonbaar is hersteld', aldus de minister.

Verder kan er sprake zijn van ondermijning van het fosfaatreductieplan. Dat kan bij nacalculatie leiden tot een naheffing en van terugvordering van eventueel ontvangen inkomenssteun vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Schouten: 'Er bestaat ook een mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging in het geval sprake is van overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren of van valsheid in geschrifte. Daarbij gaat het om misdrijven die worden bedreigd met geldboetes en gevangenisstraffen.'

Oproep

De minister geeft verder aan dat ze de de sector en de brancheorganisaties heeft opgeroepen hun achterban te communiceren dat fraude onacceptabel is. Volgens de bewindsvrouw 'is het in het belang van de sector zelf om de registraties in I&R snel te herstellen en dat bedrijven die gegevens onjuist hebben ingevoerd zich het beste kunnen melden bij RVO.nl.'

'Het is zaak om I&R zo snel mogelijk op orde te brengen én om te voorkomen dat ondernemers begane fraude proberen te maskeren, bijvoorbeeld door vee (bewijsmateriaal) af te voeren', aldus Schouten. Daarom worden wijzigingen in I&R van mogelijke overtreders door de NVWA en RVO.nl gemonitord.

Foto

Van de I&R-registratie van bedrijven is na het constateren van de fraudesignalen een 'foto' gemaakt. 'De onregelmatigheden liggen daarmee vast. Ook op afvoer van dieren van verdachte bedrijven (bij export, het slachthuis of andere verplaatsingen) wordt (steekproefsgewijs) gecontroleerd', aldus Schouten.

'Het is voor ondernemers dan ook verstandig om het te melden wanneer gegevens niet juist zijn.' Uit de monitoring door NVWA en RVO.nl zijn tot nu toe nog geen bijzonderheden gebleken.

Blokkering opheffen

De 43 bedrijven waar vorige week maandag onregelmatigheden zijn geconstateerd, ontvangen in de komende dagen een brief waarin wordt toegelicht hoe zij hun gegevens weer op orde kunnen brengen, zodat de NVWA daarna de blokkering van hun bedrijf kan opheffen.

Schouten: 'Het hiervoor opgestelde protocol zal ook voor andere bedrijven waar onregelmatigheden worden geconstateerd gaan gelden.'

• Klik hier voor dossier I&R-fraude Melkvee

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  90 %
 • Donderdag
  5° / 3°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
Meer weer