Protestactie+rond+raadsvergadering+Knorhof
Nieuws
© VidiPhoto

Protestactie rond raadsvergadering Knorhof

De gemeenteraad van Buren staat volgende week waarschijnlijk een roerige raadsvergadering te wachten. Verschillende actiegroepen protesteren voorafgaand tegen een nieuwe vergunning voor varkenshouderij Sebava in Erichem, het voormalige Knorhof. Eind juli brandde de varkensstal af, waarbij bijna 20.000 varkens om het leven kwamen.

In de gemeenteraad wordt op verzoek van D66 en Partij voor de Dieren gedebatteerd over de toekomst van het varkensbedrijf. Provincie Gelderland gaat over de vergunningverlening, de gemeente over het bestemmingsplan. Voorafgaand aan het debat zal voor het gemeentehuis geprotesteerd worden door Animal Rights en Burning Souls. De organisaties zijn faliekant tegen een nieuwe stal van ondernemer Straathof op dezelfde locatie.

Animal Rights stelt dat de stal slecht onderhouden was. 'De vele duizenden dieren, de vieze muren, de enorme stank, het lekkende dak en de geluiden van draaiende machines maakte het tot een akelige plek. Nieuwbouw is voor ons geen optie', stelt directeur Robert Molenaar op de website van Animal Rights.

De organisaties roepen mensen op om voorafgaand aan de raadsvergadering te protesteren. Tot nu toe geven meer dan 130 mensen op Facebook aan te komen. Daarnaast zijn meer dan 500 mensen geïnteresseerd.

Veel mensen

Gemeente Buren zegt voorbereid te zijn op de komst van mogelijk veel mensen. 'De organisaties hebben hun protestactie gemeld en de raadsvergadering kan worden bijgewoond. We hebben een inklapbare wand waarmee we de raadszaal kunnen vergroten. Op die manier kunnen we veel mensen kwijt', vertelt woordvoerder Jan Willem Bol van gemeente Buren. Tot nu toe heeft de gemeente Buren geen aanwijzingen dat er onrust te verwachten valt, 'al zal er flink wat lawaai gemaakt worden'.

In een memo aan de gemeenteraad beschrijft het college van burgemeester en wethouders de mogelijke scenario's rond de vergunningaanvraag van Sebava. Het college gaat uit van drie mogelijkheden. Het meest waarschijnlijke scenario op basis van gesprekken met Sebava, is een aanvraag van een omgevingsvergunning die niet past binnen de geldende regels. Er wordt dan een groter bouwvlak gevraagd, zodat er geen verdieping meer nodig is in de nieuwe stal.

Plussenbeleid

Woordvoerder Jan Voermans van eigenaar Straathof van Sebava bevestigt dat hieraan gedacht wordt. 'Wij willen dat doen volgens het plussenbeleid van provincie Gelderland. Dat betekent dat we ook kwaliteitsverbeteringen gaan doorvoeren.'

Een andere mogelijkheid is volgens de gemeente dat de aanvraag voldoet aan alle nu geldende milieu-, bouw- en bestemmingsplanregels. 'Gemeente Buren heeft dan geen beslissingsruimte.' Het laatste scenario bestaat uit de mogelijkheid voor gemeente Buren om geen toestemming meer te geven voor intensieve veehouderij op de locatie van Sebava. 'Het risico op planschade is dan reëel.' In dat geval moet de gemeente het bedrijf financieel compenseren, tot wel 13 jaar aan inkomstenderving.

Vergunningaanvraag

In december is er overleg geweest tussen de omgevingsdiensten, gemeente Buren en provincie Gelderland om de eventuele vergunningaanvraag zo gecoördineerd mogelijk te laten verlopen. 'Afhankelijk van de dieraantallen en de hoeveelheid afval die verwerkt wordt, wordt het bevoegd gezag duidelijk.'

LTO Noord afdeling Buren/Tiel/Neder-Betuwe is op dit moment niet betrokken bij de discussie over Sebava. 'Na de brand hebben we wel bedrijven bijgestaan die te maken hadden met het asbest dat in de omgeving terecht was gekomen', vertelt voorzitter Joost van den Anker. Hij benadrukt dat op het moment van de brand alle vergunningen van het bedrijf in orde waren en dat eigenaar Straathof het aantal dieren hield dat ook vergund was. 'De overheid kan een bedrijf dat zich aan de regels houdt niet verbieden om het bedrijf weer te herbouwen. Hij staat in zijn recht.'

Weer

 • Zondag
  21° / 15°
  70 %
 • Maandag
  21° / 13°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 12°
  30 %
Meer weer