LLTB+reageert+op+Visie+Veehouderij+Venray
Nieuws
© Janet Beekman

LLTB reageert op Visie Veehouderij Venray

De LLTB heeft gereageerd op de Visie Veehouderij van gemeente Venray. De LLTB is te spreken over de handelswijze van de gemeente bij het opstellen van deze visie. In een aantal aspecten van de visie ziet de LLTB ruimte voor verbetering.

De brede dialoog en het werken via ateliers heeft de LLTB als prettig ervaren. Het economisch belang van de sector wordt door de gemeente breed erkend. De LLTB onderschrijft een aantal aspecten van de visie, zoals het inzetten op verlaging van de emissies per dierplaats en het aanmoedigen van ondernemers om op termijn moderne technieken toe te passen op hun bedrijven.

Boerenerf

Er zijn twee aspecten die de LLTB graag anders ziet in de uitwerking van de visie. Ten eerste de sectorgerichte aanpak op ruimtelijke aspecten en geur. In de brief wijst de LLTB de gemeente erop dat op het boerenerf en in de stal veel meer zaken spelen. Dat varieert van dierwelzijn tot de verwijdering van asbest en van fijnstof en ammoniak tot de aansluiting bij marktconcepten. De LLTB vraagt de gemeente dan ook in overleg te treden om te komen tot een integrale aanpak.
Het tweede aspect is dat in de visie momenteel een indicatie over de aanpak en inzet van menskracht en middelen ontbreekt. Volgens de LLTB is die indicatie essentieel om alle ambities te kunnen realiseren.

Geen extra regulering

Verder is het voor de LLTB onduidelijk in hoeverre de visie ook betrekking heeft op de melk- en rundveehouderij. De LLTB pleit ervoor dat voor deze sector in beginsel geen extra regulering wordt uitgewerkt. Dit sluit aan bij de uitkomsten uit de dialoog en ateliers. Tot slot geeft de LLTB in de brief aan graag nauw betrokken te willen blijven bij de verdere uitwerking en uitvoering van de visie.

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zondag
  10° / 8°
  50 %
 • Maandag
  11° / 2°
  50 %
Meer weer