Driftreducerende+maatregelen+gaan+1+januari+in
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Driftreducerende maatregelen gaan 1 januari in

Per 1 januari 2018 worden de regels aangescherpt om in open teelten de drift van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Dat heeft de afdeling Waterkwaliteit en -kwantiteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt.

Bedrijven met een open teelt moeten maatregelen nemen om de drift van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Deze verplichting geldt voortaan voor het hele perceel, ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot. Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit een aantal voorschriften voor driftreductie vereenvoudigd.

Bredere teeltvrije zone

Om het oppervlaktewater beter te beschermen tegen drift moeten telers per 1 januari 2018 een bredere teeltvrije zone van een halve meter toepassen voor granen en grassen. Voorheen was dit een kwart meter. Voor overige teelten gelden de bestaande teeltvrije zones. Bij een driftreductie van 90 procent in plaats van de minimaal voorgeschreven 75 procent, is het in een aantal gevallen mogelijk om de teeltvrije zone te verkleinen.

Omdat voor hoge laanbomen nog geen technieken beschikbaar zijn die de drift voldoende reduceren, is voor deze teelt een overgangstermijn tot 2021 opgenomen. Voor de fruitteelt is overgangsrecht opgenomen voor gebruik van een vanggewas of tunnelspuit. Vanaf 2021 moet bij gebruik hiervan een teler kunnen aantonen dat hij voldoet aan de eisen voor driftreductie.

Meetprotocol

Voor het meten van de driftreductie is een protocol opgesteld. De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) houdt een lijst bij met indeling van spuittechnieken in driftreductieklassen die gepubliceerd worden op de site van de Helpdesk Water (www.helpdeskwater.nl).

In het Activiteitenbesluit is ook de zuiveringplicht voor te lozen afvalwater in de glastuinbouw opgenomen. Voor individuele bedrijven gaat die per 2018 in. Collectieven krijgen uitstel. Informatie over waterzuiveringsinstallaties zijn ook te vinden op de site van de Helpdesk Water (www.helpdeskwater.nl)

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / -1°
  25 %
 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
Meer weer