Co%C3%B6peratie+CRV+pakt+stamboektaken+zelf+op
Nieuws
© CRV- geen rekening

Coöperatie CRV pakt stamboektaken zelf op

De Coöperatie Koninklijke CRV gaat de stamboekactiviteiten waarvoor ze erkend en verantwoordelijk is uiterlijk vanaf 1 november 2018 in eigen beheer uitvoeren. Daarmee neemt de coöperatie de verantwoordelijkheid over van Stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES), terwijl de werkzaamheden niet meer door een werkmaatschappij van de coöperatie worden uitgevoerd.

Het hoofdbestuur van de coöperatie nam dit besluit in het kader van de nieuwe Europese fokkerijverordening en om een transparantere scheiding tussen stamboekactiviteiten enerzijds en bedrijfsactiviteiten van de werkmaatschappij CRV anderzijds te bewerkstelligen.

De Coöperatie CRV besteedt een groot deel van de uitvoering van stamboekactiviteiten uit aan haar werkmaatschappij CRV. In het kader van de nieuwe Europese fokkerijverordening, die 1 november 2018 van kracht wordt, is besloten daarmee te stoppen. Hoewel de nieuwe regelgeving de uitbesteding van taken onder voorwaarden toestaat, kiest het hoofdbestuur van de Coöperatie CRV ervoor om de uitvoering van stamboektaken onder te brengen in de coöperatie.

Transparantere scheiding

Dit om een nog transparantere scheiding tussen stamboektaken en bedrijfsactiviteiten te realiseren. Concreet gaat het om de stamboekregistratie, de bedrijfsinspectie en de fokwaardeschatting, maar ook om de afdeling Verenigingszaken en het toezicht op de kwaliteit van de dataverzameling. De werknemers die deze taken uitvoeren, komen in dienst bij de coöperatie. Nu werken ze nog bij de werkmaatschappij.

Ook de verantwoordelijkheid voor de fokwaardeschatting ligt nu bij de coöperatie CRV. Wel komt er een adviesorgaan voor de fokwaardeschatting, vergelijkbaar met de huidige technische commissie van GES.

Belangenverstrengeling

De werkwijze van de afgelopen jaren, waarin de Coöperatie CRV de uitvoering van stamboekzaken uitbesteedde aan de werkmaatschappij CRV, zorgde soms voor spanningen in de markt. CRV handelt immers ook in stierensperma. Volgens sommige partijen zou er sprake zijn van belangenverstrengeling.

Een recent voorbeeld daarvan is een rechtszaak waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaalde dat toezichthouder RVO een verzoek tot het intrekken van de stamboekerkenning van CR Delta (tegenwoordig Coöperatie CRV) in behandeling moest nemen.

Kritiek KI Samen

Deze week publiceerde RVO een besluit op dit verzoek van KI Samen. Volgens RVO is er geen bezwaar tegen de huidige manier van werken door CRV. De stamboekerkenning wordt daarom gehandhaafd.

KI Samen is het niet eens met dit besluit en heeft aangekondigd de zaak opnieuw voor te leggen aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer