Ctgb+kijkt+bij+toelating+meer+naar+grondwater
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Ctgb kijkt bij toelating meer naar grondwater

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaat de data in de Grondwateratlas in toenemende gebruiken voor de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen.

Wat er achterblijft aan gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater, is nu voor duizenden locaties in Nederland te vinden in de Grondwateratlas. De Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen, die deze week is gepresenteerd, is een database met meetgegevens.

In Nederland nemen de provincies en drinkwaterbedrijven geregeld monsters van het grondwater om de kwaliteit te bepalen. Door de meetgegevens in te voeren in de Grondwateratlas, ontstaat inzicht in het voorkomen van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater.

Toelatingsbeoordeling

Het Ctgb wil deze informatie, meer dan het op dit moment al doet, kunnen gebruiken in de toelatingsbeoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen. Het kan zo de theorie van de beoordeling of veilig gebruik mogelijk is, toetsen aan de praktijk van concentraties in het grondwater.

Daarvoor moeten de meetgegevens openbaar zijn en voorzien van informatie over onder meer het landgebruik en de herkomst van het grondwater. Dit maakt het mogelijk te signaleren of gebruik van een gewasbeschermingsmiddel volgens voorschrift, eventueel toch de toelatingsnorm overschrijdt.

Gegevens aanleveren

Voor een solide Grondwateratlas is het van belang dat alle betrokkenen - provincies, waterschappen en waterbedrijven - bruikbare meetgegevens aanleveren.

De Grondwateratlas is gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. De Grondwateratlas is ontwikkeld door Wageningen Environmental Research en het RIVM. De Vewin is bij de ontwikkeling betrokken om de invoer van de data in goede banen te leiden.

Bekijk meer over: