Overijssel+zet+waterwinning+door
Nieuws
© jasper schel

Overijssel zet waterwinning door

Provincie Overijssel zet het uitbreiden van de drinkwaterwinning door. Bij Vriezenveen komt een nieuwe winlocatie en de huidige locatie bij Mander blijft langer open.

Waterbedrijf Vitens mag tussen Vriezenveen en Daarle jaarlijks 3 tot 5 miljoen kuub drinkwater winnen. Bij Mander wordt de pompcapaciteit teruggeschroefd van 3 miljoen naar 2 miljoen kuub per jaar maar blijft de installatie wel intact.

Zowel LTO Noord als de natuur- en milieuorganisaties hebben in de voorbereiding naar het besluit hun zorgen uitgesproken over het opschroeven van de winningscapaciteit. Het kan volgens de organisaties nadelige gevolgen hebben voor zowel natuurontwikkeling als de landbouw.

Onderzoek

Volgens Gedeputeerde Staten valt het met die negatieve effecten wel mee. Het college baseert zich daarbij op de Milieu Effect Rapportage en het aanvullend onderzoek dat daarop is uitgevoerd. Voor de Natura 2000-gebieden zijn er volgens GS geen nadelige effecten te verwachten. Ook verwacht GS nauwelijks meer veenoxidatie als de grondwaterspiegel rond het wingebied bij Vriezenveen gaat dalen. Door voor het meest natte gebied als voorkeurslocatie te kiezen, zou dat effect kunnen worden ondervangen.

LTO Noord regio Oost vindt het jammer dat aan die locatiekeuze geen gebiedsproces vooraf is gegaan. Dat had in de ogen van regiobestuurder Henk Jolink prima kunnen worden gebundeld met dat van Samen Werkt Beter, het regionaal overleg over het beheer en de effecten van de ontwikkeling van Natura 2000-gebieden. 'Een gemiste kans, want er is in het gebied alles bij elkaar heel wat aan de hand. Boeren zitten er niet op te wachten elke paar jaar weer een nieuw proces voor de kiezen te krijgen.'

Combineren

De provincie zegt dat beide processen niet zijn te combineren. 'Drinkwaterwinning is heel wat anders dan natuurontwikkeling.' Het is volgens Overijssel nu aan waterwinbedrijf Vitens om er in goed overleg met de omliggende grondgebruikers uit te komen.

LTO Noord dringt nu bij Vitens aan op een goed werkbare schaderegeling. 'Als er schade optreedt, moet dat zo goed mogelijk worden opgelost', vindt Jolink. De landelijke regeling die er nu is, voldoet in zijn ogen onvoldoende. 'De schadeberekening daarin is uitermate complex. Dat werkt alleen maar wantrouwen in de hand.'

Compenseren

Jolink zou liever een regeling zien waarbij de landbouwschade vooraf wordt vergoed. 'Wat mij betreft kan dat ook door de betrokken boeren te compenseren met extra land.' Hij begrijpt het maatschappelijk belang van het voorhanden zijn van voldoende schoon drinkwater. 'Al zijn we er als landbouw nooit gelukkig mee als dat schade kan opleveren voor de omliggende bedrijven.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer