Friese+landbouwvoorlichting+terug+in+beeld
Achtergrond
© Persbureau Noordoost

Friese landbouwvoorlichting terug in beeld

Landbouwvoorlichters leverden in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een grote bijdrage aan de bloei van de Friese landbouw. Ze hebben 'zegenrijk' werk verricht, stelt de auteur van De boer op.

Het tv-programma Nieuwsuur brengt deze zomer een serie over actieve negentigplussers. De schrijver van het boek De boer op is niet geportretteerd, maar Harke Hibma zou uitstekend passen in het programma. Maar liefst 97 jaar oud is de oud-landbouwvoorlichter die zijn herinneringen in boekvorm heeft vastgelegd.

Hibma was van 1948 tot 1982 in dienst bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in Friesland, onder meer als specialist bodem- en bemestingzaken en als bedrijfstakdeskundige voor de rundveehouderij. Voor het schrijven van zijn boek werd hij geïnspireerd door een bevriende rundveehouder. Die merkte op dat de voorlichtingdienst en haar mensen 'waar wij als boeren zoveel aan hebben gehad' al enkele decennia totaal uit beeld zijn verdwenen.

Rode draad

Het werk van de voorlichters en hun belang voor de agrarische ontwikkelingen vormt de rode draad in De boer op. Daarbij besteedt Hibma aandacht aan de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw na de Tweede Wereldoorlog en van de Rijkslandbouwvoorlichting in het algemeen.

Kern van het boek zijn echter de ontwikkelingen in Friesland, op allerlei gebied, van ruilverkaveling tot bemesting en van fokkerij tot graskuilen. Die ontwikkelingen en de vele discussies die ermee gepaard gingen, geeft hij gedetailleerd weer. Daarbij noemt de auteur een groot aantal namen die oudere Friezen ongetwijfeld bekend voorkomen en die ook veel herinneringen zullen oproepen.

Afstand

Voor jongeren en voor lezers uit andere provincies zal deze aanpak toch een zekere afstand scheppen. Met name de uitvoerige weergave van gesprekken met al die personen - Hibma citeert uit conversaties die deels bijna zeventig jaar geleden plaatsvonden! - maakt het boek voor hen minder boeiend. Als historisch kijkje in de ontwikkelingen tot 1982 in agrarisch Friesland is het echter een waardevolle publicatie.

De uitgave in eigen beheer oogt verzorgd, met de kanttekening dat de in de jaren negentig opgerichte landelijke land- en tuinbouworganisatie niet NLTO heet. Dat moet toch echt LTO Nederland zijn. Bij de overdaad aan correcte historische feiten zij de krasse auteur dit foutje vergeven.

De boer op, 205 pagina's. Prijs: 18 euro plus verzendkosten. Te bestellen bij Geiske Hibma, ghibma@outlook.com of (033) 4945433.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 6°
  0 %
 • Maandag
  23° / 8°
  0 %
 • Dinsdag
  23° / 7°
  10 %
Meer weer