Veel boeren zijn goedgemutst over bedrijfssituatie

De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2017 nagenoeg gelijk gebleven op een gemiddeld vrij hoog niveau. Daarentegen daalt de index over de verwachting voor over twee à drie jaar.

Veel+boeren+zijn+goedgemutst+over+bedrijfssituatie
© Wageningen UR

De stemmingsindex over de huidige situatie op het agrarisch bedrijf en de index over de verwachtingen van ondernemers over twee à drie jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. Deze index staat momenteel op een kleine 19 punten. Historisch gezien is dit een vrij hoog niveau.

Per bedrijfstype lopen de ontwikkelingen wel uiteen. Het vertrouwen stijgt in dit kwartaal bij melkveehouders en akkerbouwers. Bij de pluimveehouders, glastuinders en varkenshouders wordt echter een flinke teruggang in vertrouwen genoteerd.

Stemmingsindex

Over hun huidige bedrijfssituatie (stemmingsindex) zijn vooral melkveehouders en ondernemers in de opengrondstuinbouw positiever. Glastuinders zijn juist minder tevreden over de situatie op hun bedrijf. Deze index is de sterkste daler dit kwartaal. Bij andere sectoren is de daling beperkt van omvang.

Boeren en tuinders die voor de korte termijn positieve verwachtingen hebben, zijn nog net in de meerderheid ten opzichte van ondernemers die een slechter jaar verwachten.

De index over de toekomstverwachting daalt. Dat geldt niet akkerbouwers. Daarentegen denken vooral pluimveehouders negatiever over de economische bedrijfssituatie voor over twee à drie jaar. De index keldert hier onder het nulpunt: er zijn meer pluimveehouders die negatieve verwachtingen hadden dan positieve.

Opbrengstprijzen

Aan de boeren en tuinders is ook gevraagd naar hun mening over de bedrijfsvoering in de afgelopen twaalf maanden. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2014 zijn er meer ondernemers die tevreden terugkijken op het laatste jaar dan dat ze ontevreden zijn. Met name de verkregen opbrengstprijzen verklaren deze stijging.

Niet alle ondernemers zijn even enthousiast over de bedrijfssituatie voor de toekomst. Boeren en tuinders die voor de korte termijn positieve verwachtingen hebben, zijn nog net in de meerderheid ten opzichte van ondernemers die een slechter jaar verwachten.

Stemming

De Agro Vertrouwensindex is een peiling van LTO Nederland, Flynth, het ministerie van Economische Zaken en Wageningen Economic Research om betere, representatievere informatie over de stemming onder agrarisch ondernemers te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging.

De enquête wordt vier maal per jaar gehouden onder een groep agrariërs. Nederland sluit hiermee aan bij boerenbarometers in Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië.

Bekijk meer over:

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer