Van Dam steunt verdere beperking neonicotinoïden

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken steunt de voorstellen van de Europese Commissie om de toepassingen van drie neonicotinoïden verder te beperken. Dat schrijft hij deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Van+Dam+steunt+verdere+beperking+neonicotino%C3%AFden
© Dirk Hol

De Europese Commissie wil op basis van een nieuwe evaluatie de restricties op het gebruik van de stoffen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam verzwaren. Concreet houdt het in dat de genoemde neonicotinoïden alleen nog in kassen gebruikt mogen worden en dat er ook een eind komt aan de zaaizaadbehandelingen.

De Europese herbeoordeling is uitgevoerd door de EFSA. De Europese voedselautoriteit concludeert dat de toepassingen van de drie betreffende stoffen een hoog risico of een niet uit te sluiten risico vormen voor bijen. De EFSA maakte voor de beoordeling gebruik van een eigen toetsingskader voor bijen (Bee Guidance), dat nog niet officieel erkend en vastgesteld is door Brussel.

Voorbij aan Ctgb en NVWA

Van Dam gaat met zijn standpunt voorbij aan de bevindingen van met name het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het Ctgb beoordeelde op verzoek van het ministerie van Economische Zaken de voorstellen van de Europese Commissie en de NVWA voerde een impactanalyse uit.

Het Ctgb is van mening dat de EFSA bij de herbeoordeling onvoldoende rekening heeft gehouden met de verbeterde coating- en zaaitechnieken zoals die in Nederland worden toegepast. Verder wijst het Ctgb op het gebruik van een toetsingskader dat nog onderwerp van discussie is en dat de alternatieven voor de neonicotinoïden niet per se een lager risicoprofiel hebben.

Volgens de NVWA is voor onder meer aardappelen, suikerbieten en bloembollen de landbouwkundige impact van de voorgestelde beperkingen op het gebruik van neonicotinoïden groot te noemen. De verwachting is dat in deze gewassen plagen niet meer afdoende beheerst kunnen worden of dat resistentie ontstaat tegen alternatieve middelen.

Specifieke situatie

In een reactie namens LTO Nederland zegt bestuurder Joris Baecke dat hij het spijtig en onterecht vindt dat Van Dam in dit dossier het oordeel van het Ctgb en de NVWA negeert. 'Hij volgt de algemene Europese benadering van de EFSA en heeft geen oog voor de specifieke situatie in Nederland zoals het Ctgb en de NVWA die wel beschouwen.'

Ook noemt Baecke de risicobeoordeling eenzijdig. 'In onze ambitie voor de plantgezondheid gaan we uit van een systeemaanpak met een juiste inschatting van risico's en milieubelasting. Wij kiezen voor de meest duurzame optie op basis van de huidige kennis. In de beoordeling van de EFSA is in dit dossier geen rekening gehouden met het risicoprofiel van de alternatieve middelen.'

Toezegging

Overigens zegt de staatssecretaris in zijn brief wel toe dat hij bij de Europese Commissie zal aandringen om bij de besluitvorming rekening te houden met de hoogwaardige coating- en zaaitechnieken die in Nederland worden toegepast. Ook verlangt hij van de Europese Commissie meer inzicht in de risicoanalyses van alternatieve middelen en een vastgesteld richtsnoer voor eisen aan studies over de risico's voor bijen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer