Sloten+Noordoostpolder+onder+de+loep+genomen
Nieuws
© waterschap zuiderzeeland

Sloten Noordoostpolder onder de loep genomen

Waterschap Zuiderzeeland houdt donderdag de eerste schouw van de wateraanvoergebieden in de Noordoostpolder.

Tijdens deze schouw controleert waterschap of de sloten voldoende schoon zijn. Dit is van belang voor een goede wateraanvoer en -afvoer. Eigenaren en gebruikers van percelen die grenzen aan sloten hebben een onderhoudsplicht. In de praktijk moeten zij ervoor zorgen dat: bodems en taluds zijn gemaaid, het maaisel verwijderd is en sloten inclusief dammen en duikers vrij zijn van stenen, afval en andere voorwerpen.

Gemaakte afspraken met bijvoorbeeld buren of een gemeente veranderen niets aan de onderhoudsplicht. Ook weersomstandigheden zijn geen reden voor uitstel van de schouwdatum. Bij de onderhoudswerkzaamheden moet rekening worden gehouden met de Flora- en faunawet.

Maaisel

Tijdens de schouw controleert Zuiderzeeland de hoofdaanvoersloten en de aan- en afvoersloten van infiltratiewater. Bij de hoofdaanvoersloten moet alleen de begroeiing op taluds (slootkanten) tot aan de beschoeiing of waterlijn zijn gemaaid en het maaisel zijn verwijderd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  19° / 15°
  50 %
 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer