Polderkennis+op+Peil+werkt+aan+waterkwaliteit
Nieuws
© Koen van Wijk

Polderkennis op Peil werkt aan waterkwaliteit

Veehouders in Utrecht-West kunnen na deze zomer in studiegroepen aan de slag met water gerelateerde problemen in hun eigen polders. Door middel van studiegroepen gaan veehouders in het project Polderkennis op Peil hun kennis delen met buren en met waterschappen.

Kijken door de bril van een ander levert soms andere inzichten op en oplossingen of kansen lijken dan eenvoudiger te realiseren. De studiegroepen worden op polderniveau gevormd, omdat de (water-)problemen vaak op polderniveau spelen en ook een gebiedsgerichte aanpak vragen.

Uitgangspunt voor de bijeenkomsten zijn de problemen of de kansen die de deelnemers zelf aandragen. Aanwezige kennis wordt gedeeld. Met boerenverstand zijn vaak al eenvoudige en praktische oplossingen te bedenken. De boeren in de studiegroepen gaan ook aan de slag met andere duurzaamheidsthema's op hun bedrijven. De thema's kunnen de deelnemers zelf aandragen.

Werving

Binnenkort gaat de werving voor de studiegroepen van start met steun van LTO Noord, PPP Agro Advies, ANV Lopikerwaard en de waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Amstel Gooi en Vecht. Beiden waterschappen nemen deel in de studiegroepen. Het Collectief voor agrarisch natuurbeheer Rijn, Vecht en Venen heeft subsidie ontvangen voor Polderkennis op Peil van provincie Utrecht en de EU en van beiden waterschappen.

Thema's kunnen zijn waterberging, fosfaatuitspoeling, waterkwaliteit, kwel, inlaat gebiedsvreemd water en erfafspoeling. Ook is er ruim aandacht voor andere duurzaamheidsthema's, agrarisch waterbeheer, biodiversiteit, kringlooplandbouw, klimaat en bodemdaling.

Demonstraties

De deelnemers gaan via bijeenkomsten, excursies, demonstraties en veldbezoeken praktische inzichten en ideeën op doen. De studiegroepen komen gemiddeld drie tot vier keer per jaar bij elkaar. Het project loopt tot en met 2020. Voor aanmelden en meer informatie zie www. rijnvechtenvenen .nl

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer