Oppervlaktewater wordt schoner

De vermesting van het regionale oppervlaktewater van sloten, beken en kanalen is in de periode 1990-2014 verminderd. De fosfor- en stikstofconcentraties liggen echter nog vaak boven de streefwaarde.

Oppervlaktewater+wordt+schoner
© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving, een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland.

Het is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).

Lager

De stikstofconcentraties in beken, kanalen en sloten zijn sinds 1990 gedaald en dalen nog langzaam. De gemiddelde concentraties zijn nu lager dan in 2008.

Bij fosfor zijn de concentraties sinds 1990 in de beken fors gedaald, in de kanalen licht gedaald en in de sloten stabiel gebleven gedurende de hele periode.

De gemiddelde concentratie van fosfor in de kanalen daalt nog langzaam en is nu lager dan in 2010 en de jaren daarvoor. De gemiddelde fosforconcentratie in de beken is sinds 2002 nauwelijks verbeterd.

Riool en industrie

Door de aansluiting van woningen op het riool, zuivering van afvalwater en vermindering van emissies van de industrie zijn de nutriëntengehalten gedaald.

De invoering van milieuwetten in de landbouw hebben geleid tot vermindering van mestoverschotten, waardoor de uit- en afspoeling van nutriënten naar oppervlaktewater sinds 2000 is verminderd.

Onvoldoende

Veel wateren voldoen nog niet aan de streefwaarde voor stikstof of fosfor. In ongeveer een derde van de wateren wordt de streefwaarde voor fosfor gehaald. Voor stikstof voldoet een kwart van de sloten aan de streefwaarde, bij beken de helft en bij kanalen twee derde.

Voor de meeste watertypen en voor beide stoffen is het aandeel wateren met een slechte of ontoereikende kwaliteit sterk gedaald, met uitzondering van fosfor in sloten, waar gedurende de hele periode geen verandering in beoordeling te zien is.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  21° / 11°
  20 %
 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
Meer weer