Vragen+PAS+versterken+onzekerheid+bij+veehouders
Nieuws
© Mike Schellart

Vragen PAS versterken onzekerheid bij veehouders

Veel veehouders en adviseurs zijn onzeker of bedrijfsontwikkelingen wel of niet mogen doorgaan. Aanleiding zijn vragen die de Raad van State vorige week heeft gesteld aan het Europese Hof over de juridische houdbaarheid van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Adviseur Björn Domhof van Van Westreenen Adviseurs vreest dat de vergunningverlening wederom in een impasse kan komen. Dat kan ten koste gaan van bedrijfsontwikkeling en investeringen in innovaties en daarmee uiteindelijk ook van het milieu en de omgeving, schrijft op zijn website.

'Deze onzekerheid is ook een bedreiging voor agrarische ondernemers. Op onzekerheid kun je geen bedrijf runnen. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van het boerenbedrijf en het verlamt de sector. Dat gaat uiteindelijk ook ten koste van investeringen in innovaties en het milieu. Daarbij is niemand gebaat.'

Houdbaar

De Raad van State wil van het Europese Hof van Justitie weten of de PAS juridisch houdbaar is. De raad vraagt zich af of de PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Bij de Raad van State lopen tweehonderd zaken waarin bezwaarmakers aanvoeren dat de PAS juridisch niet deugt. Die zaken, aangespannen door milieugroepen, houdt de raad aan tot de beantwoording van het Hof er is.

Dit is niet goed voor de ontwikkeling van het boerenbedrijf en het verlamt de sector

Björn Domhof, adviseur Van Westreenen Adviseurs

De PAS is de Nederlandse interpretatie van de Europese Habitatrichtlijn om flora en fauna te beschermen. Daarvoor moet de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden omlaag. In de PAS zijn daarom afspraken gemaakt om de ammoniakuitstoot uit de landbouw te verminderen.

Lopende aanvragen

Uit een tussenuitspraak van de Raad van State blijkt dat de PAS in ieder geval tot 1 juli 2018 blijft gelden. Tot die tijd kunnen er nieuwe vergunningen voor de Wet natuurbescherming worden afgegeven. De dieraantallen die tot deze datum worden vergund, blijven rechtsgeldig, ook als daarna blijkt dat de PAS onrechtmatig is, meldt Jan de Groot, specialist vergunningen bij DLV Advies.

'Voor ondernemers die nog geen Natuurbeschermingswetvergunning hebben, is het raadzaam deze zo snel mogelijk vast te leggen. Voor nu geldt het hoogste aantal dieren tussen 2012 en 2014, als er geen ontwikkelruimte wordt gevraagd. Mocht de PAS de eindstreep niet halen, dan geldt daarna mogelijk 2004 of eerder als referentie.'

Melding

Ook als er een melding is gedaan, is het raadzaam om te bekijken of een vergunning verleend kan worden. De Groot: 'Als de PAS inderdaad in strijd met de Europese wetgeving blijkt te zijn, is de kans groot dat gedane meldingen vervallen. Alleen een vergunning blijft dan rechtsgeldig.'

'Voor ondernemers die te maken hebben met een bezwaar op hun vergunningsaanvraag, geeft deze uitspraak geen duidelijkheid. Het heeft geen gevolgen voor de lopende vergunningaanvragen of verleende vergunningen waartegen geen beroep wordt ingesteld', zegt De Groot.

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer