Ruimte+voor+groei+rond+Natura%2Dgebieden+kleiner
Nieuws
© Mike Schellart

Ruimte voor groei rond Natura-gebieden kleiner

De ruimte voor veehouderijen in en rond Natura 2000-gebieden om uit te breiden is kleiner geworden. Dat blijkt uit de herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). LTO Nederland spreekt van een 'succes en beperking'.

Op 17 maart is deze herziening van het PAS in werking getreden, meldt BIJ12, dat het bureau dat het Natura-beleid namens de twaalf provincies uitvoert.

De beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte is daarmee in een aantal PAS-gebieden gewijzigd. Dit heeft onder andere gevolgen voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Hoe dit verschil uitpakt, varieert per Natura 2000-gebied, maar over het algemeen is de ruimte kleiner geworden.

Prognoses

Bij de herziening is gebruik gemaakt van de prognoses van het Planbureau van de Leefomgeving. Hierin wordt uitgegaan van een gewijzigde economische groei ten opzichte van de eerder gebruikte prognose. Dit resulteert in een lager berekende depositie- en ontwikkelingsruimte.

De herberekende beschikbare ruimte is voor enkele gebieden kleiner dan de ruimte die al is uitgegeven sinds het PAS in werking is getreden. In deze gebieden is de depositie- en ontwikkelingsruimte aangevuld met ruimte die gereserveerd was voor de tweede helft van de PAS-periode.

Natura-gebieden

In 112 van de in totaal 118 PAS-gebieden is nog ontwikkelingsruimte beschikbaar in alle delen van het gebied. De uitkomsten van de herberekeningen laten zien dat voor 53 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden alleen de grenswaarde is verlaagd en in delen van drie PAS-gebieden de ontwikkelingsruimte tot 1 juli 2018 volledig is benut.

Voor zes PAS-gebieden geldt dat zowel de grenswaarde is verlaagd, als dat in delen van het gebied de ontwikkelingsruimte volledig is benut tot 1 juli 2018. Voor de gebieden waarvan de grenswaarden is verlaagd, kunnen geen meldingen meer worden gedaan. Wel kan een NB-vergunning worden aangevraagd voor deze PAS-gebieden als er nog voldoende ontwikkelingsruimte.

Geen vergunningen

Voor de delen van PAS-gebieden waar de ontwikkelingsruimte volledig is uitgegeven, worden er in deze helft van de PAS-periode geen vergunningen meer verleend, meldt BIJ12. Er kunnen nog wel vergunningen verleend worden voor het feitelijk gebruik. Voor deze vergunningen is namelijk geen ontwikkelingsruimte nodig.

Voor prioritaire projecten kunnen ook nog vergunningen worden verleend en meldingen worden gedaan, omdat hiervoor apart ruimte is gereserveerd. Medio 2018, wordt weer bekeken hoeveel depositie- en ontwikkelingsruimte er beschikbaar wordt gesteld voor de laatste drie jaar van deze PAS-periode.

Succes en beperking

LTO Nederland spreekt van 'een succes en een beperking'. 'Enerzijds een succes, omdat er veel vergunningen zijn verleend aan veehouders en veel boeren meldingen hebben gedaan. We hebben een flinke achterstand die er in de NB wet vergunningsituatie zat kunnen inlopen. Het aandeel van de ruimte die naar de landbouw is gegaan is meer dan 90 procent', reageert Gerbrand van 't Klooster, coördinator Omgevingsbeleid.

'Anderzijds willen we dat in de komende jaren er ook nog voldoende ontwikkelruimte is voor veehouderijen. Veehouders moeten niet klem komen te zitten. We zien nu dat in sommige gebieden er in ieder geval voorlopig erg weinig ruimte is en dus ook weinig mogelijkheden voor uitbreiding met ontwikkelingsruimte. Dat betekent dat bedrijven zich moeten richten op uitbreiding binnen het bestaande emissieplafond. Met andere woorden, op dit moment door stalsystemen met een zo laag mogelijke emissie per dier.

Bureaucratie

Ook denkt Van 't Klooster aan een andere benadering naar een meer bedrijfsspecifieke emissie. 'We weten veel over het management dat ervoor nodig is maar we moeten het ook zonder hoge kosten en bureaucratie kunnen borgen. We verwachten daar in de komende jaren nog wel het een en ander in te kunnen bereiken.

'Tegelijk zijn er veehouders die een vergunning voor uitbreiding hebben maar die nog niet hebben gerealiseerd en dat voorlopig ook niet van plan zijn, bijvoorbeeld vanwege een beperking aan fosfaatrechten', aldus Van 't Klooster.

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer