Boerenverzet+tegen+schrappen+geld+stierenhouders
Nieuws
© Eigen Foto

Boerenverzet tegen schrappen geld stierenhouders

De toegezegde financiële steun voor bedrijven met vleesstieren moet ook werkelijk aan de ondernemers ten goede komen. Het voornemen van staatssecretaris Martijn van Dam om het geld voor andere doeleinden te bestemmen, is onaanvaardbaar.

LTO Nederland heeft dat per brief laten weten aan de bewindsman. Het gaat om een bedrag van een half miljoen euro per jaar dat vijf jaar lang, tot 2020, beschikbaar zou komen voor de vleesveehouderij ter compensatie van het wegvallen van hoge GLB-toeslagen.

Voor de besteding van het geld was samen met LTO een regeling ontworpen, gericht was op het stimuleren van samenwerking in de vleesveeketen en op kennisoverdracht. Totaal onverwacht meldde Van Dam onlangs dat de uitvoeringskosten veel te hoog zijn en dat hij de compensatie voor de stierenhouders simpelweg schrapt.

Harde toezegging

'Wij zijn het daarmee volstrekt oneens en tekenen hiertegen bezwaar aan', schrijft LTO-voorzitter Marc Calon aan de staatssecretaris. 'Wij vragen van u een harde toezegging dat u de geoormerkte gelden voor de vleesveesector beschikbaar houdt om de sector toekomstbestendig te maken.'

Hij stelt dat de overheid 'alles in het werk moet stellen' om de regeling met lagere uitvoeringskosten tot uitvoering te brengen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het bedrag dat voor de periode van vijf jaar beschikbaar is, in één keer ter beschikking te stellen.

Van Dam: geen mogelijkheid

In de Tweede Kamer hebben VVD en CDA de kwestie al aan de orde gesteld. Van Dam reageerde met de opmerking dat 'er geen mogelijkheid is om deze sector op eenvoudige wijze financieel te compenseren'.

'Er is sprake van veel aanvragen en dus ook veel controlelast. De uitvoeringslasten zouden tussen de 100.000 en 250.000 euro per jaar bedragen. Die staan niet meer in verhouding tot het beperkte budget', aldus de bewindsman.

Hij wil het geld beschikbaar stellen voor voor andere maatregelen in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP). LTO Nederland wijst dat af. De eerdere toezegging betekent dat het geld voor de vleesstierenhouders beschikbaar is en blijft, benadrukt Calon.

Samen kosten verlagen

LTO wil dat ministerie en bedrijfsleven samen kijken naar mogelijkheden om de uitvoeringskosten van de regelingen te verlagen. Op die manier moet het mogelijk gemaakt worden om de vleesvee sector te steunen bij de overgang naar een situatie zonder toeslagen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  4° / 1°
  10 %
 • Vrijdag
  4° / -1°
  10 %
 • Zaterdag
  5° / 0°
  10 %
Meer weer