Nederlands+milieu+nog+niet+in+lijn+met+Europa
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Nederlands milieu nog niet in lijn met Europa

De Nederlandse water- en luchtkwaliteit moet nog verder verbeteren, waarschuwt de Europese Commissie. Complimenten zijn er wel voor de Nederlandse 'green deals', deze worden beschouwd als een goed praktijkvoorbeeld binnen de EU.

De Europese Commissie presenteerde maandag een eerste evaluatie rapport over de uitvoering van Europees milieubeleid.

'Milieuregels kunnen alleen doeltreffend zijn als deze ook op nationaal niveau worden uitgevoerd. Deze evaluatie maakt hier onderdeel van uit, de EU moet ervoor zorgen dat de milieuvoorschriften op de juiste manier worden toegepast in lidstaten. Een betere toepassing van de milieuvoorschriften komen zowel de burger, de overheid als de economie ten goede', aldus de verantwoordelijke Eurocommissaris Karmenu Vella.

Voorloper

In het rapport wordt Nederland omschreven als een voorloper in milieubeleid. Nederland is goed in het organiseren van effectief milieubeheer in samenwerking met regionale en lokale overheden en met bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

In andere landen spelen, volgens de Europese Commissie, problemen omtrent inefficiënte samenwerking tussen de verschillende lagen van overheden. Nederland moet echter extra inspanningen leveren om te zorgen voor bescherming van de habitats, onder andere door zich te richten op het verminderen van druk vanuit de landbouw.

Uitdagingen

De belangrijkste uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd bij de uitvoering van Europees milieubeleid zijn:
- het verbeteren van waterkwaliteit, vooral wat betreft concentratie van nutriënten in oppervlaktewater
- het verbeteren van luchtkwaliteit, vooral de concentratie van stikstofdioxide en ozon moet afnemen
- het optimaliseren van bijdrage Natura2000 en de nationale natuurwerken op tot een goede staat van instandhouding te komen en om - habitatversnippering, biodiversiteitsverlies en verzuring tegen te gaan

Waterkwaliteit

Volgens het rapport bevat ongeveer de helft van de rivieren, afwateringskanalen en meren een te hoog gehalte aan stikstof en fosfaat als gevolg van overbemesting in landbouwgebieden. Nederland moet meer inspanningen leveren om aan de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn water te voldoen, met name door het aanpakken van verontreiniging door bijvoorbeeld agrarische bronnen.

Sterke punten van het Nederlands milieubeleid zijn onder meer de green deals, die door de overheid en andere partijen zijn aangegaan om belemmeringen voor groene groei weg te nemen. Ze zijn zeer succesvol en een praktijkvoorbeeld binnen de EU.

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  10 %
 • Maandag
  24° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
Meer weer