Pilots druppelirrigatie in Drenthe van start

Op negen percelen bij ondernemers in de provincie Drenthe zijn weer pilots gestart met druppelirrigatie. De pilots liggen in de gewassen pootaardappelen, uien en lelies.

Pilots+druppelirrigatie+in+Drenthe+van+start
© nieuwe oogst

Doel van deze pilots is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die druppelirrigatiesystemen bieden om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van diverse, hoogwaardige teelten in Drenthe.

Druppelirrigatie biedt mogelijkheden om het zoetwaterverbruik te beperken. Via slangen die dicht bij de plant liggen wordt heel gericht en heel precies water toegediend, niet meer dan wat de plant nodig heeft.

Een ander onderdeel van de pilots is het via de slangen toedienen van mineralen (fertigatie). Hierdoor wordt het gebruik en de emissies van mineralen verder terug gebracht en levert het druppelirrigatiesysteem een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater.

Opbrengstverhoging

De deelnemende boeren en Delphy verwachten daarnaast opbrengstverhoging en kwaliteitsverbetering van het product. De uitdaging is om het geheel kostendekkend te krijgen.

Verder wordt er dit jaar gestart met experimenten en demonstraties. Er wordt gekeken in hoeverre het toedienen van groene gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers bijdraagt aan het terugdringen van het gebruik en de emissies van gewasbeschermingsmiddelen.

Met name in de lelieteelt zetten telers druppelirrigatie ook in voor de nachtvorstbestrijding. Deelnemers hebben daar de afgelopen nachten al veel gebruik van gemaakt, met naar het zich nu laat aanzien, goede resultaten.

Kennisnetwerk

De komende periode worden diverse activiteiten georganiseerd waarmee we de voortgang en de resultaten zullen laten zien. Deze pilots vinden plaats in het kader van het kennisnetwerk dripirrigatie en fertigatie in éénjarige teelten, begeleid door Delphy.

Het project wordt gefinancierd door de provincie Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Daarnaast dragen de deelnemende ondernemers en de uitvoerders Delphy, Broere Beregening en RMA bij aan het project. Deze pilots worden mede ondersteund door de KAVB en LTO Noord.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  55 %
 • Zondag
  11° / 5°
  60 %
 • Maandag
  10° / 3°
  5 %
Meer weer