Druppelirrigatie+in+consumptieaardappelen
Nieuws
© eigen foto DLV Plant

Druppelirrigatie in consumptieaardappelen

Op het bedrijf Scholtenszathe in Klazienaveen is zo'n 2 hectare consumptieaardappelen voorzien van druppelirrigatie.

Doel van deze pilot is om ervaring op te doen met het zo zuinig mogelijk geven van water en meststoffen.

Ervaringen in 2014 hebben laten zien dat minder meststoffen nodig zijn voor een gelijkblijvende opbrengst in consumptieaardappelen.

Mogelijkheden

Druppelirrigatie is een nieuw systeem voor akkerbouwers. Telers zien mogelijkheden om de opbrengst en kwaliteit van aardappelen en andere gewassen te verbeteren.

De pilots moeten laten zien of het ook economisch uit kan. De pilots worden bij vier ondernemers uitgevoerd.

Financiering

De uitvoering van de pilots gebeurt in samenwerking met DLV Plant, Broere Beregening, Revaho/Netafim, Yara, Agrometius, RMA en LWM.

Provincie Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa's, Reest en Wieden en Vechtstromen en de regeling Praktijknetwerken van het ministerie van EZ financieren de pilots.

Bekijk meer over: