%27Elk+gebied%2C+elk+gebruik%2C+dus+elke+bron+en+aanpak+is+anders%27
Interview
© Rene Hoeflaak

'Elk gebied, elk gebruik, dus elke bron en aanpak is anders'

LTO Nederland en de waterschappen willen samen optrekken om de belasting van het grond- en oppervlaktewater met mineralen uit meststoffen terug te dringen. Bestuurder Ingrid ter Woorst van de Unie van Waterschappen licht toe.

Waarom de gezamenlijke aanpak?

'We vinden ons in de gezamenlijke doelen: bodem en water zijn twee kanten van dezelfde medaille. Agrariërs willen goede bodemvruchtbaarheid voor een goede opbrengst. En een gezonde bodem gaat uitspoeling tegen, dus dat is ook goed voor de waterkwaliteit.'

Je moet het probleem per regio of zelfs per polder benaderen

Ingrid ter Woorst, bestuurder Unie van Waterschappen

Net als LTO pleit u voor maatwerk.

'Landelijk gezien springt de land- en tuinbouw erboven uit als het om de emissies gaat. Maar aan nationale programma's heb je niets, omdat gebieden sterk verschillen. Elk gebied is anders, elk gebruik is anders, dus elke bron is anders.

'Daarom moet je het probleem per regio of zelfs per polder benaderen. Er kunnen andere bronnen zijn die de emissies veroorzaken. Dus koersen we op regionaal maatwerk en een integrale aanpak. Dat is de enige manier om slagen te maken.'

Staan dan niet langer de normen maar de doelen centraal?

'Centraal staat dat er een gezond watersysteem is. Om dat begrip te kwantificeren zijn er normen afgeleid waaraan getoetst kan worden.

'In mijn werkgebied Delfland hebben we het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen met een dusdanig hoog fosfaatgehalte dat het niet aan de norm voldoet. Maar ecologisch gezien functioneert het gebied goed. Waarmee ik wil benadrukken dat normen een middel zijn. Het doel is gezond en schoon water.'

Ook kunnen er andere bronnen van afspoeling zijn.

'Daarom moeten we samen goed naar de bronnen en het watersysteem kijken. Dat kan ook betekenen dat bijvoorbeeld de mineralisatie van veen een bron is. In Noord-Holland speelt dat en zijn de normen bijgesteld, maar in andere gebieden is het weer totaal anders.

'Het gaat om maatwerk. We moeten vooral samen kijken hoe we dat per gebied kunnen aanpakken en aan de slag ermee gaan.'

Wat wordt de rol van de waterschappen in de gezamenlijke aanpak?

'We willen gesprekspartner en stimulator in de regio zijn. We gaan onder meer beter inzicht geven in de wateropgave door meetgegevens beschikbaar te stellen. Zo worden agrarische ondernemers zich bewust van de problemen en hun invloed daarop.
'Ook willen we dat Europees geld voor plattelandsontwikkeling wordt ingezet. We willen graag dat het peloton zich aansluit bij de kopgroep die al heel erg zijn best doet.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer