'Handel en transport dragen bij aan imago varkenssector'

Alles wat met het houden, vervoeren en verwerken van varkens te maken heeft, ligt onder een vergrootglas. 'Mensen met voeten in de praktijk zijn broodnodig om de belangen te behartigen van de dierhouderij en veetransport', vindt Jan Vernooij.

%27Handel+en+transport+dragen+bij+aan+imago+varkenssector%27
© Twan Wiermans

Sinds begin dit jaar is Vernooij voorzitter van de sectorcommissie Varkens- en biggenhandel en -exporteurs bij Vee&Logistiek Nederland. Hij nam het stokje over van Cees Oostrom. Vernooij is varkenshouder en eigenaar van Varkenshandel De Heer in Beusichem.

Het werkt prima om elkaar te face to face te spreken, zodat je meer begrip krijgt voor elkaars standpunten. Wij willen met een open vizier ervoor zorgen dat het thema bigvitaliteit evenwichtig en praktisch wordt benaderd

Jan Vernooij, varkenshouder en -handelaar

Hoe bevalt het eerste kwartaal in die nieuwe rol?

'Prima. Ik krijg veel positieve reacties vanuit slachterijen, collega-handelaren, varkenshouders en slachterijen. Ik zorg dat ik bereikbaar ben en bel altijd terug. Wel heb ik mijn tijd zo ingedeeld dat ik niet de hele dag aan het bellen ben voor deze dynamische bijbaan bij een zeer actieve club. Thuis moet de schoorsteen wel blijven roken.'

Is er onder uw bewind overleg gevoerd met ngo's?

'Niet rechtstreeks, maar wel via de stuurgroep Bigvitaliteit. Aan dat constructief verlopen overleg doet de Dierenbescherming mee. Het werkt prima om elkaar te face to face te spreken, zodat je meer begrip krijgt voor elkaars standpunten. Wij willen met een open vizier ervoor zorgen dat het thema bigvitaliteit evenwichtig en praktisch wordt benaderd.'

Wakker Dier richtte haar actiepijlen op geconditioneerd vervoer van vee.

'Helaas is dat zo. Van de twee belangenbehartigers van de transportsector is TLN door de pers als eerste bevraagd. Daarna kon Vee&Logistiek Nederland pas een reactie gegeven. Dat voelt als tegen elkaar uitgespeeld worden. Als veetransportsector moeten we één stem laten horen, vergelijkbaar met het vormen van één varkensgeluid door het samenvoegen van de NVV en LTO Varkenshouderij.

'Ik zeg: het vervoeren van vee in een klimaatgereguleerde auto heeft ontegenzeggelijk voordelen voor het welzijn van de dieren. De Dierenbescherming is eveneens voorstander van dichte veewagens. Als er verbeterpunten nodig zijn, kun je daar beter open met elkaar over discussiëren. Als je het dan samen eens bent, gebeurt er ook wat.'

Die persoonlijke benadering is dat uw kracht?

'Ja, ik vind het belangrijk om, als handel of intermediair, je gezicht zoveel mogelijk te laten zien. Netwerken en het kennen van de praktijk zijn ontzettend belangrijke aspecten om als belangenbehartiger zaken voor elkaar te krijgen. Zo heb ik Jaco Geurts als spreker persoonlijk benaderd voor de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst van de DCA-biggenprijs. Hij is varkenshouder en NVV-bestuurder geweest en kent de weg naar de politiek.

'Het is lastig ondernemen in de veehouderij met het wispelturige Haagse beleid. Voor de behartiging van de agrarische belangen zijn mensen die de praktijk kennen keihard nodig.'

Ook om weerstand te bieden aan die Belgische wantoestand?

'Dat is inderdaad een zeer slechte zaak en straalt negatief af op de varkensvleesketen in Nederland. Ik durf mijn vingers ervoor in het vuur te steken dat zoiets in Nederlandse slachterijen niet gebeurt. Nederland staat op nummer één wat betreft dierenwelzijn.'

Werken aan sectorimago is noodzakelijk?

'Aan goede sector-pr moet de hele varkensvleesketen bijdragen. Samen met de beleidsmedewerker bij Vee&Logistiek Nederland, Bonne van Dam, schuif ik daarom in mei aan bij een overleg van stichting Varkens in Zicht. Pr is van belang voor de primaire sector, maar ook voor ons als veehandel. Als veeman-vakman realiseren we ons dat we met handel en transport een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van de varkenssector.'

Hebt u nog een actiepunt met prioriteit?

'Met bestuurlijke boetes loopt het finaal uit de hand. De sectorcommissie ervaart dat er bovenmatig wordt opgetreden zonder bereidheid tot het horen van een weerwoord. De boetes lopen extreem en buitenproportioneel op in relatie tot hetgeen geconstateerd is.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
 • Zaterdag
  10° / 6°
  55 %
Meer weer