Broedsucces+van+grutto+in+2016+%27net+voldoende%27
Nieuws
© Eigen foto

Broedsucces van grutto in 2016 'net voldoende'

Het broedsucces van de grutto was in 2016 'net voldoende'. In ruim eenderde van de getelde gebieden was het broedsucces met zekerheid voldoende om de gruttopopulatie in die gebieden op peil te houden.

Dat is de conclusie van LandschappenNL en de Bond van Friese Vogelwachten. Die cijfers komen overeen met resultaten uit broedpaartellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in 2016.

De agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties hebben vorig jaar in het kader van het nieuwe agrarische natuurbeheer voor het eerst op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen.

Honderden tellers

Met enkele honderden tellers zijn vorig jaar in 280 gebieden op een oppervlakte van circa 68.000 hectare grutto's geteld. Daarbij werden eind april ruim 8.000 gruttoparen geteld en eind mei ruim 4.300 gruttoparen met (deels bijna vliegvlugge) kuikens.

Deze monitoring is niet eerder op een dergelijke schaal uitgevoerd. LandschappenNL en de Bond van Friese Vogelwachten hebben de validatie van de tellingen uitgevoerd. Alleen correct uitgevoerde tellingen zijn meegenomen in de conclusie over het broedsucces van de grutto.

Broedparen

De resultaten van de broedpaartellingen door waarnemers van Sovon Vogelonderzoek Nederland in 2016 besloegen een oppervlakte van bijna 40.000 hectare. Zij hebben ruim 3.000 broedparen grutto's vastgesteld.

Ook uit deze tellingen blijkt dat het broedsucces van de grutto in eenderde van de gebieden met zekerheid voldoende was om de populatie op peil te houden en gemiddeld over alle gebieden mogelijk net voldoende om de populatie op peil te houden.

Beheer

De tellingen worden door de agrarische collectieven ook gebruikt om daar waar nodig en mogelijk aanvullende contracten af te sluiten met boeren om het maaien nog een paar weken extra uit te stellen. Dan hebben jonge grutto's een paar weken extra profijt van die percelen om veilig naar voedsel te zoeken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer