Albert Heijn stuwt verkoop winterpeen

Nederlandse supermarkten verkopen op jaarbasis zo'n 14 miljoen kilo winterpeen. De verkoop neemt jaarlijks toe met zo'n 3 procent. Vooral supermarktketen Albert Heijn is verantwoordelijk voor deze stijging.

De verkoop van winterpeen bij Albert Heijn steeg in 2016 met 12 procent, vertelt inkoper Cees Leijten van Bakker Barendrecht. 'Daarmee deed AH het aanzienlijk beter dan de overige supermarkten. Daar was zelfs sprake van een daling van de omzet in winterpeen met 2 procent.' Het marktaandeel van AH voor winterpeen in Nederlandse supermarkten is ruim 40 procent.

Leijten vertelde dinsdag tijdens de Themadag Peen van Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland (LNCN) in Emmeloord over de gesloten keten voor winterpeen die Bakker Barendrecht samen vormt met peentelers en Albert Heijn. Alle winterpeen die AH verkoopt in Nederland wordt aangeleverd via Bakker Barendrecht. Daarvoor laat de groenten- en fruitverwerker op jaarbasis bijna 100 hectare winterpeen op contract telen bij een groep vaste telers, voornamelijk in de Noordoostpolder.

Toevoer aansturen

'Wij zijn in de keten verantwoordelijk voor de aanvoer naar de vier distributiecentra van AH', legt Leijten uit. 'Van ons wordt verwacht dat we de toevoer aansturen en anticiperen op de omstandigheden. In geval van winterpeen zorgen we er bijvoorbeeld voor dat bij verwachte vorst meer product wordt aangevoerd, omdat de vraag dan sterk toeneemt. Wij noemen dat een vorstalarm.'

'Vijf middelen van de Greenpeace-lijst zijn toegelaten in peen'

Cees Leijten, inkoper van Bakker Barendrecht

Het assortiment winterpeen bij AH bestaat uit biologische winterpeen, voorverpakte gangbare winterpeen, winterpeen per stuk en de zogeheten buitenbeentjes. Deze misvormde wortels in een verpakking hebben als doel het tegengaan van voedselverspilling, vertelt Leijten. 'Dergelijke initiatieven en ook de opname van winterpeen in diverse verspakketten zorgen voor inspiratie bij de consument en stimuleren de verkoop.'

Biologisch aanbod

Naast teelt en logistieke service houdt Bakker Barendrecht zich ook bezig met productontwikkeling en marketing. Gezond, gemak, genieten en goed doen zijn volgens Leijten bij Bakker Barendrecht de thema's waar het om draait bij de afzet van groenten en fruit. De doelstelling is steeds om een kwalitatief hoogstaand en gezond product te verkopen. Verder streeft de verwerker naar een geleidelijk uitbreiding van het aanbod biologisch. Dat geldt zeker ook voor peen.

Leijten erkent dat ook Bakker Barendrecht afgelopen zomer verrast was door de actie 'Red de bij' van Greenpeace. De milieuorganisatie roept daarmee de retail op om geen groenten en fruit te verkopen die bespoten zijn met schadelijke middelen voor honingbijen.

Zwarte lijst

Vanwege deze actie heeft AH besloten in overleg met Bakker Barendrecht om de 28 middelen op de zwarte lijst van Greenpeace in de periode tot 2019 geleidelijk uit te faseren. Van die lijst zijn vijf middelen toegelaten in peen. Daarvan worden twee herbiciden regelmatig in de teelt gebruikt, meldt Leijten. Daarnaast is het de doelstelling om te voldoen aan de Milieukeurnorm voor de gebruikte hoeveelheid actieve stof per hectare. Voor winterpeen is dit 3,5 kilo per hectare.

'Bij het uitfaseren van middelen kijken we steeds naar de impact. Wat zijn de gevolgen voor het milieu en welke risico's lopen we in de teelt? Onze stelling is dat het weglaten van middelen geen gevolgen mag hebben voor de beschikbaarheid van groenten en fruit in de supermarkt. En het mag ook niet ten koste gaan van de kwaliteit', verklaart Leijten.

Zuinig op imago

'De retail is zuinig op zijn imago. Zaken rond bijensterfte liggen nu eenmaal gevoelig', antwoordt Leijten op een vraag uit de zaal of AH met deze maatregen niet te veel zijn oren laat hangen naar hypes van milieuorganisaties. 'Wij streven uiteindelijk naar een beleid waarbij wij zelf meer de consument opvoeden. Dat kan volgens ons door transparant te zijn over de teelt en nog meer informatie te verstrekken over onze telers.'

Vervolgens wil een peenteler in de afsluitende discussie van Leijten weten of de bovenwettelijke eisen aan de peen ook betaald worden in de vorm van een betere prijs. In principe wel, zegt Leijten. 'Als een klant meer wil, moet hij ook meer betalen. Bovendien weet ook een afnemer als AH heel goed dat telers alleen innovaties kunnen doorvoeren als de productprijs goed is.'

Een aanwezige contractteler uit de Noordoostpolder valt Leijten vervolgens bij. Hij zegt dat de voorwaarden voor contractteelt bij Bakker Barendrecht helder zijn en ook zekerheid bieden. 'We weten dat de kwaliteitseisen hoog zijn en houden daar in de teelt rekening mee. Over de prijs valt altijd te discussiëren. Als wij kunnen beredeneren dat onze kostprijs omhoog gaat, dan past Bakker Barendrecht de contractprijs daarop aan.'

Weer

 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
Meer weer