Areaal onbedekte tuinbouw stijgt 10.000 hectare

Het areaal tuinbouw in de open grond is sinds de eeuwwisseling toegenomen van 81.060 hectare tot 91.800 hectare in Nederland.

Areaal+onbedekte+tuinbouw+stijgt+10%2E000+hectare
© Nieuwe Oogst

Deze groei komt vooral voor rekening van de bloembollenteelt, de boomkwekerij en de teelt van vollegrondsgroenten. Het areaal fruitteelt blijft stabiel op zo'n 20.000 hectare, blijkt uit de geactualiseerde areaalcijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Na wat ups en downs is in de bloembollensector sprake van een behoorlijke groei van het areaal, met name de laatste drie jaar. In 2016 was het totale teeltareaal meer dan 26.000 hectare. De grootste bollensoorten blijven tulp, met meer dan de helft van dat areaal, en lelie, met ruim 6.000 hectare.

Tulpenbroei verdubbelt

Opvallend is ook de ontwikkeling die het broeien van bloembollen sinds 2000 heeft doorgemaakt. In die periode verdubbelde bij tulp de productie van het aantal stelen van 1 miljard stuks tot ruim 2 miljard. Wel nam het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met de tulpenbroei af van 970 tot 360.

Het areaal boomkwekerijgewassen en vaste planten steeg met bijna 5.000 hectare tot 17.250 hectare. De meeste groei in deze sector is toe te schrijven aan de laan- en parkbomen, sierconiferen, vruchtbomen en de vaste planten.

Het teeltoppervlakte van vollegrondsgroenten in Nederland nam de afgelopen zeventien jaar toe met ruim 14 procent tot 25.570 hectare. Gewassen die qua groei ten opzichte van het jaar 2000 in het oog springen zijn aardbeien, asperges en broccoli. Vooral het areaal spruitkool nam flink, van 4.830 hectare tot 2.610 hectare.

Verschuiving in fruit

Bij fruitteelt is het totale areaal stabiel. Wel is sprake van een behoorlijke verschuiving. De afname van het appelareaal is deels gecompenseerd door de groei van de perenteelt in Nederland.

Verder nam het areaal kleinfruitgewassen toe van net iets meer dan 1.000 hectare tot ruim 1.600 hectare. Vooral blauwe bessen zijn verantwoordelijk voor deze groei.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer