Plaatsspecifiek+bekalken+levert+Drentse+boer+voordeel+op
Achtergrond
© Andre Weima

Plaatsspecifiek bekalken levert Drentse boer voordeel op

Plaatsspecifiek bekalken van grasland levert Drentse boeren in Zuidwest-Drenthe per perceel zeker 750 euro voordeel op. Dat blijkt uit het project 'Boerenverstand versus sensortechnologie' van Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, dat vorige week werd afgesloten.

Het project krijgt zeker een vervolg, zo hebben de initiatiefnemers uitgesproken. Daarbij kan onderzoek worden gedaan naar de relatie precisiebemesting en opbrengsten.

Twee jaar geleden hebben melkveehouders van de graslandstudieclub Ruinerwold/Koekange, studenten van Terra MBO Meppel, onderzoekers van Agrifirm en de gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe de handen ineen geslagen door het project 'Boerenverstand versus sensortechnologie' op te starten.

Leervragen

De deelnemende melkveehouders hebben afgelopen twee jaar gewerkt aan eigen leervragen op bedrijfsniveau om de graslandopbrengsten en bemesting op grasland met precisielandbouw toepassingen aan te pakken.

In 2015 is een nulmeting gedaan, waarbij het grasland is gescand met de veris scan. De studenten van Terra MBO hebben in twee jaar tijd de grasgroei gemeten met de graslandhoogtemeter. Na de zogenoemde nulmeting in 2015, zijn in 2016 de percelen plaatsspecifiek bekalkt door WEKO de Hondsrug.

Vervolgens is in 2016 met een eBee-drone gevlogen om de opbrengst te monitoren, waarbij gekeken is of er overlap zichtbaar is tussen de opbrengsten van de graslandhoogtemeter en de meetgegevens van de eBee. In 2016 hebben studenten van Aeres Hogeschool Dronten, Terra MBO en Agrifirm de gegevens verwerkt in akkerweb.

Vakken

De graslandpercelen werden in vakken verdeeld en per snede is het gemiddelde aan kilo's drogestof (ds) uitgerekend. Bij iedere snede is de grashoogte gemeten. Het totaal aan kilo's ds is per jaar omgerekend naar euro's. Er is een positief verschil zichtbaar in ds opbrengst van 750 euro voor een perceel.

De komende jaren willen de studenten een vervolg geven aan dit project, waarbij gekeken wordt of met een digitale graslandhoogtemeter kan worden gemeten. Onderzocht wordt of de graslandhoogtemeters worden uitgebreid met GPS, zodat ook de meetpunten precies worden bepaald. De studenten van Aeres Hogeschool Dronten hebben studenten van Terra MBO ondersteund om de gegevens om te zetten naar akkerweb. Agrifirm heeft de gegevens van de deelnemers geanalyseerd en de deelnemers in het project geadviseerd.

Nulmeting

Volgens de jonge onderzoekers kan het voor alle melkveehouders interessant zijn om een nulmeting te doen om de bodem in kaart te brengen. Dan kan geïnventariseerd worden of er meerwaarde te behalen is om grasopbrengsten te verhogen. Melkveehouder Jan Oetsen uit Koekange, een van de uitvoerende melkveehouders in het project, zegt steeds enthousiaster te worden om met de gegevens de bodem te verbeteren, plaatsspecifiek te bemesten en de opbrengst te verhogen.

'Het sterke aan dit project is dat onderwijs, machinebouwers, melkveehouders en loonwerkers aan tafel zitten om vraaggestuurd te werken aan precisielandbouw. De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is een mooie ontmoetingsplaats voor dit netwerk', aldus Rosalie Rooze van Terra MBO Meppel.

Weer

 • Dinsdag
  16° / 2°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  25 %
Meer weer