Kabinet+legt+basis+voor+Nationale+Omgevingsvisie
Nieuws
© Peersbureau Noordoost

Kabinet legt basis voor Nationale Omgevingsvisie

Het kabinet heeft deze week ingestemd met 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie'. Deze startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland.

Vanaf 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving; een Nationale Omgevingsvisie.

Vier opgaven

Met de startnota zet het kabinet de eerste stap om te komen tot een nationale visie op de inrichting van ons land. Centraal staan vier strategische opgaven, die vragen om een integrale aanpak.

De regering wil naar een duurzame en concurrerende economie; Innovatie, kennis, verhoging productiviteit en verduurzaming zijn steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en de levensstandaard.

Ook wordt ingezet op een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving en een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving.

Belangrijk is ook een waardevolle leefomgeving: Hoe gaan we verantwoord om met onze natuurlijke omgeving waaronder de landbouw, natuur en ons landschap?

Perspectief

Het kabinet heeft deze eerste stap gezet mede dankzij de daad- en denkkracht van een groot aantal maatschappelijke organisaties en individuen.

Ook bij de vervolgstappen zal het rijk de provincies, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties betrekken. De inzet is dat de Nationale Omgevingsvisie gereed is vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer