CLM+brengt+winst+van+goed+bodembeheer+in+beeld
Nieuws
© Eigen Foto

CLM brengt winst van goed bodembeheer in beeld

Een 10 procent hogere opbrengst van bieten en aardappels bij 1 procent meer organische stof in de bodem. Zo concreet kan het voordeel van goed bodembeheer zijn voor de boer.

Dat geldt ook voor wateropvang: met die 1 procent extra organische stof kan een bodem 6,8 tot 9,3 millimeter meer water bergen in respectievelijk zand en klei. Dan kan een boer bij droogte de beregening van het gewas tot twee weken uitstellen. Dat blijkt uit een analyse van CLM.

Ook voorkómen en opheffen van bodemverdichting is in het voordeel voor boer en waterbeheerder. Ook hier gaat het om een opbrengstverschil van al snel 10 procent. De winst voor conservering van water is minder eenduidig vast te stellen.

Conclusies

Samen met Wageningen Environmental Research (Alterra) onderzocht CLM welke conclusies kunnen worden getrokken uit de vele onderzoeksgegevens over de meerwaarde van duurzaam bodembeheer. Het blijkt dat goed bodembeheer inderdaad voordeel oplevert voor de boer en de omgeving.

Zicht op de concrete voordelen kan voor boeren en tuinders aanleiding zijn om meer te investeren in duurzaam bodembeheer. Agrarische ondernemers wegen immers investeringen af tegen opbrengsten dit jaar en in de toekomst.

Concrete maatregelen

In het onderzoek zijn concrete bodembeheermaatregelen doorgerekend. Groenbemesters, rustgewassen van vlinderbloemigen, in het bouwplan zijn het meest efficiënt. Vaste rijpaden kosten productiegrond (de paden zelf), dat wordt gecompenseerd door de winst in productie op de rest van het perceel.

De conclusies zijn samengevat in een aantal 'waardekaarten'. Die geven kwantitatieve informatie over de voordelen van enkele maatregelen. De maatregelen werken door in zowel bodemvruchtbaarheid als het tegengaan van bodemverdichting. Er zijn waardenkaarten over: groencompost, vaste mest, groenbemesters, verruiming van bouwplan, lage bodembelasting en vaste rijpaden systeem.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door CLM en Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van Waterschappen Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta, de provincies Flevoland en Zeeland en de Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant (LIB).

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer