‘Minder emissie is verantwoordelijkheid van hele keten’

Het project Water ABC is dit jaar afgesloten. Yvonne Gooijer van CLM Onderzoek en Advies vertelt wat er is bereikt.

%E2%80%98Minder+emissie+is+verantwoordelijkheid+van+hele+keten%E2%80%99
© Han Reindsen

Sinds wanneer loopt het project en met welk doel?

‘Water ABC is gestart in 2012 om waterkwaliteitsproblemen door gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Het project richt zich op borging van effectieve maatregelen, zodat ze op grote schaal blijvend worden toegepast.’

Welke sectoren en gewassen doen mee aan Water ABC?

‘Het project draaide in de boomkwekerij, bloembollen, mais en akkerbouw in specifieke teeltgebieden en kwetsbare waterwingebieden. Voor elke sector en regio zijn met stakeholders maatregelen geselecteerd om de emissie te verminderen en is gezocht naar passende borgingsinstrumenten.’

Wat zijn de grootste knelpunten?

‘Erfafspoeling is in veel sectoren een belangrijke emissieroute. Het vullen en reinigen van de spuit gebeurt in de praktijk vaak op het erf, waarbij gewasbeschermingsmiddelen kunnen afstromen naar de sloot.
‘Voor de bollenteelt komt daar bolontsmetting en de opslag en het reinigen van fust nog bij. Op de percelen is er emissie via afspoeling en uitspoeling.’

Wat is bereikt binnen het project?

‘Het belangrijkste resultaat is dat zowel Global GAP en MPS als Milieukeur extra maatregelen opnemen in hun certificaat om de emissie te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan driftarme technieken en zuivering via biofilters.
‘Dit is overigens niet alleen van belang voor de waterkwaliteit, maar ook voor het behoud van een effectief middelenpakket.’

Wat gaat de praktijk doen met de resultaten?

‘Als alle telers enkele eenvoudige maatregelen nemen, heeft dat voor de waterkwaliteit veel meer effect dan als een selecte groep telers emissie vergaand beperkt. Ik hoop daarom dat ook het Voedselveiligheidscertificaat akkerbouw (VVAK), met een bereik van meer dan 80 procent van de akkerbouwers, maatregelen opneemt voor minder emissie.
‘Dat geldt ook voor loonwerkers met het voedselveiligheidscertificaat (VKL). Als zij allemaal met emissievermindering aan de slag gaan, maken we grote stappen.’

Waarom is borging van maatregelen noodzakelijk?

‘De haalbare maatregelen om emissie te beperken zijn bekend. Het is nu een kwestie van doen, en daarvoor is borging nodig. Alleen zo lukt het om op grote schaal emissie te verminderen. Dit is overigens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van telers én partijen in de keten.’

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer