Tweede Kamer ontziet grondgebonden bedrijven

UPDATE - De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het fosfaatrechtenstelsel en de wet Grondgebonden Groei. Een amendement van ChristenUnie en D66 dat grondgebonden bedrijven vrijstelt van de generieke korting is eveneens aangenomen.

Tweede+Kamer+ontziet+grondgebonden+bedrijven
© Dirk Hol

Dat er een meerderheid voor vrijstelling van grondgebonden melkveehouders stemde, kwam niet als een verrassing. Donderdagnacht tijdens het debat over de fosfaatrechten tekende dit zich al af toen ook PvdA en VVD zich achter het voorstel van ChristenUnie en D66 schaarden.

Een aanvullend voorstel van de SP werd ook aangenomen. Dit voorkomt dat een groot verschil ontstaat tussen melkveehouders die net wel grondgebonden zijn en bedrijven die dat net niet zijn. Hierdoor wordt een melkveehouder uitsluitend gekort tot het punt dat het door de korting grondgebonden wordt. Het gaat hierbij om de mate van grondgebondenheid over het jaar 2015.

Knelgevallen

De PVV en SGP dienden een motie in de de generieke korting voor de resterende melkveehouders moest beknotten op maximaal 10 procent. Dit voorstel werd verworpen.
Ook het voorstel van CDA en ChristenUnie voor het gebruik van de kringloopwijzer bij de bedrijfsspecifieke fosfaatverantwoording is dinsdag aangenomen. Het CDA kreeg eveneens een meerderheid achter het voorstel voor een ruimere knelgevallenregeling. Een adviescommissie moet hierbij gaan bepalen of individuele gevallen in aanmerking komen voor een knelgevallenregeling. Het gaat hierbij onder meer om boeren die voor 2 juli 2015 onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan.

Dierenwelzijn

In de oorspronkelijke fosfaatrechtenregeling was opgenomen dat bij het herverdelen van fosfaatrechten uit de fosfaatbank duurzaamheids- en dierenwelzijnseisen zouden worden gesteld. Op voorstel van CDA en CU zijn deze criteria uit het voorstel verwijderd.

Het amendement van de CDA/CU dat regelt dat boeren bij uitgeschaard vee de fosfaatrechten zonder afroming kunnen herverdelen werd ook aangenomen. Een voorstel om het tijdelijk verleasen van fosfaatrechten mogelijk te maken haalde het niet. De mogelijkheid om te korten op pluimvee- en varkensrechten wordt uit de wet fosfaatrechten gehaald.

Prijs fosfaatrechten

De Tweede Kamer ging ook akkoord met een SGP-voorstel om aan de fosfaatrechten een einddatum te koppelen. Indiener Elbert Dijkgraaf gaat daarbij uit van 2023. Volgens hem geven ramingen vooralsnog aan dat de fosfaatproductie zonder rechtenstelsel op termijn onder het fosfaatplafond zakt. Door de einddatum wordt fiscale afschrijving van de fofaatrechtenrechten mogelijk. Dat drukt volgens Dijkgraaf de prijs.

Door het aannemen door de Kamer van een amendement van Helma Lodders (VVD) zal het fosfaatrechtenstelsel pas in werking treden als Brussel voor de periode 2018-2021 een nieuwe derogatie verleend. Een voorstel om de peildatum van 2 juli 2015 te vervangen door een gemiddelde stalbezetting over dat jaar werd verworpen.

Het wetsvoorstel Grondgebonden Groei Melkveehouderij werd dinsdag eveneens aangenomen. Hier werd één amendement aangenomen waarin gevraagd wordt om via een AMvB te zorgen voor de introductie van de voeder-mest-overeenkomst waarmee regionaal afgezette mest in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer