Fosfaatplan zuivelsector ontziet niet-groeiers

De zuivelsector zal melkveebedrijven die niet of nauwelijks zijn gegroeid, zoveel mogelijk ontzien bij de maatregelen om de fosfaatproductie te verminderen.

Fosfaatplan+zuivelsector+ontziet+niet%2Dgroeiers
© Pixabay

In het plan waarmee de sector de hoeveelheid fosfaat op korte termijn substantieel wil terugdringen, wordt voor deze melkveebedrijven zoveel mogelijk een uitzondering gemaakt. Het plan is opgesteld door de zuivelondernemingen verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en wordt op dit moment nader uitgewerkt.

Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de twee andere leden binnen ketenorganisatie ZuivelNL (LTO Nederland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond) en met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

Ook met het Ministerie van Economische Zaken en met de Europese Commissie wordt constructief overlegd om al in 2017 tot vermindering van de fosfaatproductie te komen.

Reductie 6,5 miljoen kilo fosfaat

De sectororganisaties verwachten dat het plan, inclusief een opkoop-en bedrijfsbeëindigersregeling, een reductie oplevert van 6,5 miljoen kilogram fosfaat. Samen met een aanpassing van het veevoer door mengvoerbedrijven komt de geraamde reductie volgend jaar uit op 8,2 miljoen kilogram fosfaat.

De maatregelen die de zuivelsector nu uitwerkt voorzien er in dat melkveebedrijven die meer koeien hebben dan zij hadden op 2 juli 2015 min 4 procent, komend jaar vee gaan afstoten. Dat geldt voor alle bedrijfstypen. Daarmee sluit het fosfaatreductieplan van de zuivelsector aan bij het wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten, waarover de Tweede Kamer deze week debatteert.

In dat voorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote of kleine, grondgebonden of niet-grondgebonden, biologische of gangbare melkveebedrijven.

Evenmin wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven die wel of geen gebruik maken van de derogatie. De zuivelsector baseert haar fosfaatreductieplan op de datum van 2 juli 2015, omdat staatssecretaris Van Dam die dag ook hanteert als peildatum in het stelsel van fosfaatrechten.

De zuivelsector wil een uitzondering maken voor melkveebedrijven die volgend jaar kunnen aantonen dat zij 4 procent minder rundvee bezitten dan zij op 2 juli 2015 hadden. Deze bedrijven krijgen een vrijstelling van de regelingen die de zuivelondernemingen per 1 januari 2017 willen doorvoeren om de fosfaatproductie door de melkveehouderij te reduceren.

Twee systemen

Voor zover bekend wordt bij het reduceren van de melkproductie gewerkt op basis van twee systemen. Eén op basis van melkproductie en één op basis van grootvee-eenheden, meldt FrieslandCampina. Zo zouden ondernemers mogelijk kunnen schuiven in de hoeveelheid jongvee.

Naar schatting kan op dit moment al bijna een kwart van alle melkveebedrijven geheel of nagenoeg voldoen aan deze voorwaarde voor ontheffing. Melkveebedrijven die komend jaar wel meer koeien houden dan destijds op de peildatum (min 4 procent), zullen hun veestapel moeten krimpen of genoegen moeten nemen met een korting op de melkprijs.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer