Fosfaatreductie%3A+het+pakket+maatregelen
Nieuws
© Mike Schellart

Fosfaatreductie: het pakket maatregelen

De melkveehouderij moet in 2017 in ieder geval 8,2 miljoen kilogram fosfaatreductie realiseren. Het maatregelenpakket moet een reductie opleveren om ruimschoots onder het fosfaatplafond te komen. Om zo te garanderen dat voor het eind van 2017 het plafond niet meer wordt overschreden.


Voerspoor

De organisaties die de voerovereenkomst hebben getekend, reduceren de fosfaatproductie via het mengvoer voor melkvee met 1,7 miljoen kilogram. EZ is bereid hiervoor een verbindend verklaring (VV) vast te stellen.
De partijen van de veevoerovereenkomst geven aan zich in te spannen om via het gehele rantsoen een nog grotere reductie te realiseren.

Stoppen aantrekkelijk maken

• Een private liquiditeitsvoorziening (=voorschot) wordt ingesteld voor bedrijven die de melkveetak in 2017 volledig beëindigen. De gezamenlijke banken en ZuivelNL bekijken hoe een mogelijk financieel risico van deze voorziening wordt gedragen.
• Tevens is besloten tot het instellen van een premieregeling voor bedrijven die in 2017 de volledige melkveestapel beëindigen en garanderen dat de desbetreffende runderen niet in Nederland worden gehouden in 2017.
• Economische Zaken gaat in iedere geval € 25 miljoen beschikbaar stellen voor het reduceren van fosfaat met een premieregeling voor het verminderen van melkvee dat in Nederland wordt gehouden in 2017.
• ZuivelNL stelt (via een heffing op melk) ook € 25 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Bij elkaar dus € 50 miljoen. Met deze beide voorzieningen (EZ en Zuivel.NL) kan een fosfaatreductie van in ieder geval 2,5 miljoen kilogram fosfaat worden gegarandeerd.

Fosfaatreductie via melk

De gezamenlijke zuivelbedrijven (NZO) reduceren 4 miljoen kilogram fosfaat door middel van het fosfaatreductieplan. EZ is bereid hiervoor een verbindend verklaring (VV) vast te stellen.

En verder

• Met voorgaande pakket is 8,2 miljoen kilogram fosfaatreductie afgesproken. Het totale maatregelenpakket moet passen binnen de mededingingskaders. EZ zal zich inspannen de ruimte in de mededingingskaders maximaal te benutten.
• De voortgang van de fosfaatproductie wordt maandelijks gemonitord op basis van voergegevens van de veevoersector en I&R gegevens. Monitoringsgegevens zullen voor betrokken partijen beschikbaar zijn.
• De betrokken partijen sturen direct bij als blijkt dat de reductie achterblijft bij de noodzakelijke lineaire daling van de fosfaatproductie om voor het eind van 2017 de fosfaatproductie beneden het landelijk plafond te brengen.
• Het zuivelbedrijfsleven en de organisaties van melkveehouders treffen als het nodig is aanvullende maatregelen om het landelijk fosfaatplafond niet te overschrijden.

Lees ook:
Ingrijpend akkoord moet derogatie redden
Van Dam trekt 30 miljoen uit voor fosfaatreductie
Biologische boeren starten actie 'Red de bio-koe'

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer