%27Dit+akkoord+betekent+niet+dat+we+er+al+zijn%27
Nieuws
© NAJK

'Dit akkoord betekent niet dat we er al zijn'

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het pakket van maatregelen om de derogatie te redden. Wel kraakt de jongerenorganisatie enkele kritische noten bij het reductieplan van de zuivelverwerkers.

'De uitwerking van het akkoord is een grote opgave en er zijn nog veel obstakels te nemen. Juridisch moet de invulling van het pakket van maatregelen voldoende houvast geven. Ook Brussel zal haar goedkeuring nog moeten geven over het pakket van maatregelen. Dit akkoord betekent niet dat we er al zijn', reageert Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

'Wij zien met name ruimte voor reductie van fosfaatproductie bij de bedrijven die willen stoppen met melken. Ook een financiële prikkel is een stimulans om te reduceren ten opzichte van de dieraantallen op 2 juli 2015.'

Offer you can't refuse

Het bedrag dat een melkveehouder ontvangt om een koe uit productie te nemen moet wel voldoende houvast bieden voor deze ondernemer, vervolgt Van der Hoog. 'Je kunt het ook een 'offer you can't refuse' noemen. Als je kijkt naar het gemiddelde koesaldo over de afgelopen vijf jaar van ruim 1.900 euro en een aantrekkende zuivelmarkt, moet het aanbod om vrijwillig te reduceren voldoende groot zijn.'

Om voldoende budget te kunnen generen is een gedifferentieerde heffing over de geleverde kilo's melk in 2017 nodig, vindt NAJK.

Zuivelverwerkers

De NAJK-bestuurder plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het reductieplan van de zuivelverwerkers. Dat dit plan kan werken staat niet ter discussie, wel de manier waarop, zegt Van der Hoog: 'Op dit moment geven de eerste contouren enige duidelijkheid op welke manier de zuivelverwerkers haar reductie willen gaan bewerkstelligen.'

NAJK heeft de afgelopen weken meerdere voorstellen gedaan richting de bestuursleden van de NZO en ZuivelNL om een zo acceptabel mogelijke verdeling te maken van de reductiemaatregelen. 'Wij willen ervoor waken dat groeiende en recent gestarte bedrijven niet buitenproportioneel worden getroffen door het zuivelreductieplan', aldus Van der Hoog.

'Het mag niet zo zijn dat de volledige reductie wordt bewerkstelligd bij een kleine groep melkveehouders die vanuit de normale bedrijfsontwikkeling in 2018 ook fosfaatrechten moeten gaan kopen.'

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer