Overijssel+gaat+bijenpopulatie+versterken
Nieuws
© Treeport Zundert

Overijssel gaat bijenpopulatie versterken

LTO Noord, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven, imkers en provincie Overijssel gaan gezamenlijk de populatie van wilde bijen en honingbijen in Overijssel beschermen en versterken. De partijen hebben hiertoe vrijdag de Bijenagenda getekend.

De ondertekenaars gaan samenwerken in een netwerk en hun activiteiten met elkaar verbinden. Een kerngroep voert namens alle organisaties de Bijenagenda uit. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van kennisplatform EIS, Landschap Overijssel, LTO Noord, provincie Overijssel en Natuur & Milieu Overijssel.

Provinciale Staten van Overijssel hebben vorig jaar een motie aangenomen van de Statenleden Annemieke Wissink (PvdA) en Ben Eshuis (CDA) die Gedeputeerde Staten opriep om het initiatief te nemen tot een provinciaal bijenberaad met een brede vertegenwoordiging van organisaties op het gebied van honingbijen en wilde bijen. Dit initiatief zou tot een gedragen actieplan moeten komen om het leefgebied van bijen te versterken.

Kennis en kunde

Het afgelopen jaar zijn drie bijenateliers georganiseerd met natuurorganisaties, LTO Noord, professionals, particulieren zoals imkers en Statenleden. Vragen als wat is de situatie van wilde bijen en honingbijen in Overijssel, wat gebeurt er nu al om de bijenstand te verbeteren en wat zouden actielijnen voor de toekomst kunnen zijn kwamen daarbij aan de orde.

Gedeputeerde Hester Maij: 'Wat mij tijdens de bijenateliers opviel, is dat er in Overijssel zoveel kennis en kunde is op het gebied van bijen en hun leefomgeving. Ook het enthousiasme van alle betrokkenen die een sterke bijenpopulatie zo belangrijk vinden en zich daarvoor inzetten vond ik erg inspirerend.'

'Met de Bijenagenda gaan we het wiel niet opnieuw uitvinden. Dat is met al die kennis en ervaring die we hebben niet nodig. We gaan juist bestaande activiteiten op een slimme manier verbinden, bijvoorbeeld samenwerking tussen imkers met boeren in hun omgeving of imkers en wegenbouwers voor bijvriendelijke aanleg bermen en rotondes.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer