Dijksma+zegt+inventarisatie+asbestregelingen+toe
Nieuws
© Harry Tielman

Dijksma zegt inventarisatie asbestregelingen toe

Op verzoek van de Tweede Kamer maakt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu een inventarisatie van de bestaande regelingen voor asbestsanering. Ze is tegen één overkoepelende aanpak.

Met haar toezegging komt Dijksma tegemoet aan de moties die de Kamerleden Eric Smaling (SP) en Stientje van Veldhoven (D66) vrijdag indienden bij het begrotingsoverleg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Smaling en Van Veldhoven verzochten de regering 'de wirwar aan regelingen ten aanzien van asbestsanering in kaart te brengen en de mogelijkheden te onderzoeken om deze onder te brengen in één overkoepelende regeling asbestsanering'. De Kamerleden vrezen dat de verschillende provinciale en landelijke asbestsaneringsregelingen in de praktijk een integrale aanpak bemoeilijken.

Ambitieus

De staatssecretaris erkent dat de deadline van 2024 die onder de asbestsanering ligt ambitieus is. 'Het wordt nu zichtbaar dat daar stappen worden gemaakt. Tot vorig jaar werd er jaarlijks gemiddeld circa 4,5 miljoen vierkante meter daken gesaneerd. In de eerste helft van dit jaar is er eenzelfde hoeveelheid gesaneerd.'

Recentelijk verruimde Dijksma de stimuleringsregeling voor asbestsanering. Voorts stelde zij voortdurend te overleggen met LTO Nederland en andere partijen. Zij benadrukte dat vooral in de landbouw op dit gebied een grote uitdaging ligt.

Geen sinecure

'Ik ken de positie van de bedrijven waar het om gaat, dus ik weet dat dat geen sinecure is. De Kamer krijgt het plan van aanpak. Dan kunnen we met elkaar beoordelen of we op de goede weg zijn', aldus Dijksma.

Ten aanzien van de motie van Smaling en Van Tienhoven stelde de bewindsvrouw tegen één overkoepelende regeling te zijn. 'Omdat er soms redenen zijn om iets regionaal met een eigen regeling te organiseren.' Wel zegde Dijksma toe te onderzoeken hoe bestaande regelingen beter op elkaar kunnen worden aangesloten, zodat deze elkaar versterken. De motie van Smaling en Van Tienhoven werd daarop ingetrokken.

Remco Dijkstra (VVD) diende een motie in waarin hij verzoekt om een integrale aanpak van de asbestsanering die leidt een substantiële vermindering van de kosten en een betere afweging van de veiligheidsrisico's. Hierover zal de Kamer op een later tijdstip stemmen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer