Extra+geld+voor+snellere+sanering+asbest+Overijssel
Nieuws
© LNAGRO

Extra geld voor snellere sanering asbest Overijssel

Provincie Overijssel trekt ruim 4 miljoen euro uit voor het versneld verwijderen van asbestdaken. Buurprovincie Gelderland ondersteunt vooralsnog regionale pilots die vaart willen maken met asbestsanering.

Provinciale Staten van Overijssel moeten er begin november nog over beslissen, maar het is zo goed als zeker dat de provincie voor de periode tot en met 2019 ruim 4 miljoen euro gaat uittrekken voor de versnelde aanpak van asbestdaken. In het Plan van Aanpak Asbestdaken staat hoe de provincie eigenaren en de asbestsector verder gaat ondersteunen bij het versneld verwijderen van alle asbestdaken in Overijssel, vooruitlopend op het verbod in 2024.

Eerder al verstrekten de provincies onder het motto 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' subsidie aan agrarische ondernemers, voormalige agrarische ondernemers en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Ook voor ondernemers op bedrijventerreinen was er een dergelijke regeling. Inmiddels lopen de meeste provinciale regelingen af en kunnen individuele ondernemers een beroep doen op de landelijke Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Deze loopt tot en met 2019.

Vraagbundeling Zonnepanelen

Ook nemen sommige gemeenten en bedrijven hun verantwoordelijkheid. LTO Noord kent bijvoorbeeld het traject Vraagbundeling Zonnepanelen, waarbij collectief zonnepanelen worden ingekocht. En Projecten LTO Noord trekt samen op met de gemeenten Steenwijkerland, Hardenberg en Tubbergen om te zien of het niet efficienter is om gezamenlijk asbest van daken te verwijderen.

'Er gebeurt veel, maar als provincie willen we de regie pakken', zegt woordvoerder Rob Heetland van de provincie. 'Het provinciebestuur wil dubbelingen voorkomen en ziet haar rol vooral in versnelling, verbinding en afstemming van bestaande marktinitiatieven.'

Participatieproces

Het plan is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces waaraan onder andere gemeenten, asbestdakeigenaren, de asbestverwijderingssector, adviesbureaus, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Overijsselse bedrijven hebben deelgenomen. De laatste groep neemt nu dan ook zelf contact op met de provincie. 'We praten nu met een groep jonge boeren, die net voor de bedrijfsovername staan. Ze zien het belang van asbestsanering, maar ook de financiële hobbels die daarbij opdoemen.'

Provincie Overijssel loopt volgens Heetland samen met Limburg voorop in de aanpak van asbestsanering, zowel in de bodem als in de grond. 'Andere provincies informeren nu naar onze aanpak.' Dat geldt ook voor buurprovincie Gelderland, waar naast de stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' nog geen provinciaal asbestplan ligt. Wel ondersteunt de provincie regionale initiatieven op dit gebied, want die zijn er wel degelijk.

Asbesttrein

Zo komt er in de drie Achterhoekse gemeenten Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Berkelland een proef van Asbesttrein, een particulier initiatief van bureau LNAGRO de Ondernemerij en Synproject in samenwerking met AB Oost die de asbestsaneringen uitvoert. Regio Achterhoek is opdrachtgever, provincie Gelderland en het rijk ondersteunen het initiatief. 'Het idee is dat eigenaren van asbestdaken de asbestsanering per regio aanpakken. Door samen te werken kun je grootschaliger en goedkoper inkopen, inventarisaties samen bundelen en komt er maar één keer zwaar saneringsmaterieel het gebied in', zegt Koen Nieuwenhuis, partner in het project Asbesttrein.

Het project in Oude IJsselstreek is nagenoeg afgerond. Na een informatieavond zijn er individuele keukentafelgesprekken gevoerd met de geïnteresseerden. Vervolgens zijn de benodigde inventarisatierapporten gemaakt bij diegenen die willen saneren en zijn offertes gemaakt voor sanering, het nieuwe dak en eventueel zonnepanelen. De daadwerkelijke sanering vindt momenteel plaats.

Evaluatie

Binnenkort start de proef in Bronkhorst. 'Volgend voorjaar komt er een evaluatie van alle drie pilots. Daaruit moet blijken of deze aanpak werkt en of we hiermee meer en sneller mensen over de streep kunnen trekken om hun dak te saneren', zegt Nieuwenhuis. 'Als dat zo is, willen we in de hele Achterhoek aan de slag gaan.'

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / -1°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 5°
  20 %
Meer weer