%27Alternatief+met+aantal+koeien+per+hectare+is+geen+optie%27
Nieuws
© Ruud Ploeg

'Alternatief met aantal koeien per hectare is geen optie'

Een van de meestgestelde vragen van melkveehouders aan LTO Nederland is waarom in plaats van invoering van fosfaatrechten niet een systeem van twee grootvee-eenheden (GVE) of melkkoeien per hectare mogelijk is. LTO-beleidsadviseur Wiebren van Stralen antwoordt.

Een regeling van maximaal twee koeien per hectare is toch veel simpeler?

'Ik snap dat melkveehouders liever een eenvoudige systematiek zien, omdat er tegenwoordig bijna geen touw meer aan vast is te knopen hoe de mestwetgeving werkt. Veel boeren snakken naar duidelijkheid. Maar zo eenvoudig ligt het helaas niet.'

Waarom niet?

'We hebben het LEI onderzoek laten doen naar de ontwikkeling van de melkveebedrijven tussen 2005 en 2015. Je ziet in 2005 dat verreweg het grootste aantal bedrijven onder de 125 melkkoeien zit en onder de twee melkkoeien per hectare.

'De tendens van de afgelopen tien jaar is dat er steeds meer koeien per bedrijf en per hectare worden gehouden, waarbij we in 2015 uitkomen op zo'n 2,5 koe per hectare. Nu is dat nog hoger, hoewel de tendens in 2016 wordt getemperd door de AMvB grondgebonden groei.'

Wat zou zo'n regeling betekenen voor een melkveebedrijf?

'Op het moment dat je dwingend voorschrijft om maximaal twee koeien per hectare te mogen houden, regel je feitelijk dat bedrijven per direct aan die norm moeten voldoen.
'Meer dan de helft moet dan direct of minder koeien houden of grond verwerven. Voor een melkveehouder met honderd koeien en 25 hectare betekent dit dat hij of vijftig koeien weg moet doen of 25 hectare grasland moet aankopen of pachten.'

Wat zijn daarvan de consequenties?

'Bedrijven dwingen om koeien weg te doen of verplichten om hectaren te verwerven is zowel praktisch als financieel lastig. Bovendien zullen veel boeren zeggen dat ze de afgelopen jaren niets fout hebben gedaan en legaal zijn gegroeid volgens de AMvB grondgebondenheid. Die bedrijven kunnen niet zomaar terug.'

Waarom kunnen ze niet terug?

'Je kunt een melkveehouder niet zomaar dwingen koeien weg te doen of grond aan te kopen. Hij kan zeggen dat hij de grond niet kan kopen, omdat dat te duur is. Het alternatief is verplicht krimpen in koeien. Dat is ontneming van eigendom en zo'n ondernemer zal erop wijzen dat hij een knelgeval is. De kans is erg groot dat hij dan gelijk krijgt.

'Om die bedrijven te compenseren moet je dat bij andere bedrijven weghalen, die wel aan de regeling voldoen met twee of minder koeien per hectare. Het effect is dat vooral kleine extensieve bedrijven dat niet kunnen trekken. Na het afhandelen van alle procedures heb je dan precies het omgekeerde bereikt van wat je wilde bereiken.'

Weer

 • Dinsdag
  23° / 6°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  10 %
Meer weer